น้ำเพชร ฏีญาภาร์ สานต่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังจบการประกวดมิสเอิร์ธ

น้ำเพชร ฏีญาภาร์ สานต่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังจบการประกวดมิสเอิร์ธ

มากกว่าประสบการณ์หรือมิตรภาพดีๆ แต่สิ่งสำคัญที่ น้ำเพชร ฏีญาภาร์ ได้กลับมาจากการประกวดมิสเอิร์ธในครั้งนี้ก็คือ อินในเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง