โบกมือลา.. 5 นิสัย การเงิน แย่ๆ

โบกมือลา.. 5 นิสัย การเงิน แย่ๆ

คนที่ถือเงินเองก็ควรที่จะปลูกฝังนิสัยการใช้เงินที่ถูกต้อง เพื่อยืดระยะเวลาการจ่าย และทำให้เงินอยู่ในกระเป๋าให้เราอุ่นใจนานที่สุด