หมอนุ่น แนะเคล็ดลับ บริหารจัดการความเครียด แบบถูกวิธี พร้อมเทคนิคนวดคลายเครียด

หมอนุ่น แนะเคล็ดลับ บริหารจัดการความเครียด แบบถูกวิธี พร้อมเทคนิคนวดคลายเครียด

ผลิตภัณฑ์เพื่อความผ่อนคลาย ไทม์ ทู รีเฟรช (Time to RefreshTM) เชิญ คุณหมอนุ่น แพทย์หญิงดุจฤดี อภิวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช มาร่วมแนะเคล็ดลับ บริหารจัดการความเครียด แบบถูกวิธี