Dad Bod ผู้ชายหุ่นหมี พุงพลุ้ยมาแรง ติดอันดับ 1 หุ่นหนุ่มในฝันของสาวๆ ปี 2019

Dad Bod ผู้ชายหุ่นหมี พุงพลุ้ยมาแรง ติดอันดับ 1 หุ่นหนุ่มในฝันของสาวๆ ปี 2019

บริษัท Planet Fitness ได้ทำการสอบถามของผู้หญิงจำนวน 2,000 คน ถึงรูปร่างชายในฝัน สรุปออกมาได้ว่าผู้หญิงจำนวน 69% มองว่าหนุ่มพุงพลุ้ย หรือ Dad bod ดูเซ็กซี่