คุณค่าอัตลักษณ์ 20 แหล่งที่ดีที่สุด ผ้าไทยทอมือ ในยุคที่กระแสแฟชั่นผ้าไทย กำลังได้รับความนิยม

คุณค่าอัตลักษณ์ 20 แหล่งที่ดีที่สุด ผ้าไทยทอมือ ในยุคที่กระแสแฟชั่นผ้าไทย กำลังได้รับความนิยม

หากจะกล่าวถึง ผ้าไทยทอมือ ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่นั้น มีความน่าสนใจไม่น้อย