หาชมยาก! ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของในหลวง ร.9 ที่ทรงถ่ายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9

หาชมยาก! ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของในหลวง ร.9 ที่ทรงถ่ายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9

การถ่ายภาพ เป็นอีกหนึ่งพระปรีชาสามารถของในหลวง รัชกาลที่9 วันนี้ Women Mthai เลยรวบรวม ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ที่ทรงถ่ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในรัชกาลที่9