แฟชั่น สดใส จาก พลอย-เฌอมาลย์

แฟชั่น สดใส จาก พลอย-เฌอมาลย์

 แฟชั่น สดใส จาก พลอย-เฌอมาลย์ภาพแฟชั่น จากนิตยสาร สลิมมิ่ง          พลอย-เฌอมาลย์  “ทุกอย่างในชีวิตดีหมด แค่เรื่องแฟนไม่ดีไม่เห็นเป็นไร”  เครียด…จนบาดเจ็บซ้ำซาก เราบอกวิธีป้องกันและดูแลตัวเอง  A TOUCH OF MAGIC…