ภาพราชวงศ์ ทั้ง9 พระองค์ ของอังกฤษ ใน พิธีเข้ารับศีลจุ่ม เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์

ภาพราชวงศ์ ทั้ง9 พระองค์ ของอังกฤษ ใน พิธีเข้ารับศีลจุ่ม เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์

พิธีเข้ารับศีลจุ่ม ของราชวงศ์อังกฤษทั้ง 9 พระองค์ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ นับตั้งแต่ปี 1926 รวมภาพมาให้ดูแล้วที่นี่ คลิกเลย