Promod

Promod

Promod             แว่นตาโอเว่อร์ไซส์ และ ปากสีแดงแช่ด ยังไม่รวมเสื้อผ้า ลายกราฟฟิกแนวเรโทร ไม่ต้องบอกก็รู้ว่า Promod คอลเลคชั่นนี้ เกาะกระแสเทรนด์ 50’s – 60’s มากแค่ไหน  …