อันว่าด้วย แว่นตากันแดด ?

อันว่าด้วย แว่นตากันแดด ?

อันว่าด้วย แว่นตากันแดด ? ลมร้อน ซัมเม๊อร์ …ซัมเมอร์ อย่างนี้ แดดก็จ้า ลมก็แรง แสงก็แผดเผา ทำให้สา