ความสุขส่วนพระองค์ ของ สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ และ จักรพรรดินีมาซาโกะ

ความสุขส่วนพระองค์ ของ สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ และ จักรพรรดินีมาซาโกะ

ในช่วงเวลาส่วนตัว ทั้งสองพระองค์ทรงใช้เวลาร่วมกับครอบครัว มีพระอิริยาบทที่เรียบง่าย ไม่ต่างจากสามัญชน