Forbes ฝรั่งเศส ยก หมอไอ อดีตนางงามจักรวาล ติด 1 ใน 5 สตรีผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี

Forbes ฝรั่งเศส ยก หมอไอ อดีตนางงามจักรวาล ติด 1 ใน 5 สตรีผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี

นิตยสารฟอร์บส์ (Forbes) ฉบับภาษาฝรั่งเศส จัดอันดับสตรีผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี โดยวิเคราะห์ทั้งในมุมผลกระทบในวงการที่พวกเธอทำงาน ทั้งด้านองค์กรการกุศลและการเงิน