รักเรายืนยง! คู่รักเผยเคล็ดลับความรักยืนยาว 68 ปี แต่งตัวเหมือนกันทุกวัน

รักเรายืนยง! คู่รักเผยเคล็ดลับความรักยืนยาว 68 ปี แต่งตัวเหมือนกันทุกวัน

คู่รักคุณตาคุณยาย วัย 87 ปี เผยเคล็ดลับความหวานตลอด 7 ทศวรรษ คือใส่เสื้อธีมเดียวกันทุกวันตั้งแต่วันแต่งงาน ที่เป็นเหมือนกิจกรรมสมานฉันท์ที่น่ารักของทั้งสอง