ความคึกเรามันต่างกัน วิจัยเผยผู้หญิงชอบมีเซ็กซ์ตอนดึกๆ แต่ผู้ชายชอบตอนเช้า

ความคึกเรามันต่างกัน วิจัยเผยผู้หญิงชอบมีเซ็กซ์ตอนดึกๆ แต่ผู้ชายชอบตอนเช้า

Lovehone บริษัทจำหน่ายเซ็กซ์ทอย สำรวจความต้องการทางเพศของเพศหญิงและชาย จากกลุุ่มตัวอย่าง2,300 คน พบว่า ผู้หญิงจะรู้สึกต้องการเซ็กซ์มากที่สุด ตอน 23.21 น.