วิจัยเผย สถิติจำนวนการ มีเซ็กซ์ ที่เหมาะสมกับช่วงอายุคุณ เช็กเลย!

วิจัยเผย สถิติจำนวนการ มีเซ็กซ์ ที่เหมาะสมกับช่วงอายุคุณ เช็กเลย!

จากการศึกษาจากสถาบันวิจัยทางเพศ Kinsey Institute เผยว่าคนอายุ 18-29 ปี มีอัตราการมีเซ็กซ์โดยเฉลี่ยบ่อยที่สุด คือ 112 ครั้งต่อปี หรือประมาณ 2 ครั้งต่อสัปดาห์