งงไหม เดรสยาวผ่าสูงขนาดนี้ เขาใส่ กางเกงใน กันอย่างไร?

งงไหม เดรสยาวผ่าสูงขนาดนี้ เขาใส่ กางเกงใน กันอย่างไร?

เวลาเห็นเดรสผ่าข้างสูงๆ แบบที่ดาราเขาชอบใส่ไปออกงานกัน เคยสงสัยไหมว่า เขาใส่ กางเกงใน แบบไหน แล้วใส่อย่างไร ถึงไม่เห็นขอบกางเกงใน