จดและซ้อม!! 7 เทคนิคป้องกันตัวระยะประชิด สำหรับผู้หญิง ที่แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ!!

จดและซ้อม!! 7 เทคนิคป้องกันตัวระยะประชิด สำหรับผู้หญิง ที่แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ!!

ครูศิลปะการต่อสู้ จึงนำเทคนิคป้องกันตัวสำหรับผู้หญิง มาถ่ายทอดเป็นภาพให้เข้าใจง่ายๆ ให้สาวๆ ได้จำไปปฎิบัติกัน