HR กระซิบมา! เทคนิคแต่งตัวไปสัมภาษณ์งาน ที่ทำให้คุณดูโดดเด่นถูกใจกรรมการ

HR กระซิบมา! เทคนิคแต่งตัวไปสัมภาษณ์งาน ที่ทำให้คุณดูโดดเด่นถูกใจกรรมการ

Sherry Maysonave จากบริษัทที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ เผยว่า ความประทับใจครั้งแรกในการสัมภาษณ์งาน เกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึง 30 วินาทีและขึ้นอยู่กับชุดของคุณทั้งหมด คุณจึงควรเลือกเสื้อผ้าให้เป๊ะที่สุดและใส่ใจกับสีของเสื้อผ้า ถ้าไม่อยากสอบตกตั้งแต่หน้าประตู