8 พฤติกรรมควรเลิกทำ ในตอนเช้า ถ้าอยากมีสุขภาพและชีวิตที่ดีกว่าที่เคยเป็น

8 พฤติกรรมควรเลิกทำ ในตอนเช้า ถ้าอยากมีสุขภาพและชีวิตที่ดีกว่าที่เคยเป็น

เชื่อไหมว่าบางพฤติกรรมที่คุณมองข้ามไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจวัตรต่างๆ ในตอนเช้า อย่างเช็กตื่นปุ๊ป ก็เช็ค Notification ทันที ถ้าคุณเลิกมันได้คุณจะกลายเป็นคนที่มีสุขภาพและชีวิตที่ดีมากกว่าเดิมอยางไม่น่าเชื่อ