นักจิตวิทยา ชี้ คนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจมากๆ อาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ชีวิตคู่

นักจิตวิทยา ชี้ คนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจมากๆ อาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ชีวิตคู่

Christine Ma-Kellams นักนักจิตวิทยาสังคม ได้ศึกษาถึงความเชื่อมโยงของคนมีเสน่ห์ กับความสัมพันธ์ระยะยาว พบว่าคนมีเสน่ห์มากๆ ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ชีวิตคู่