ไขมัน

ไขมัน

 ไขมันชอบสะสมตรงไหนมากที่สุด           &