วีเจแน๊ค และวีเจไมเคิล(เกิ้น) ขำกลิ้งในรายการ “คนดูเป็นใหญ่”

วีเจแน๊ค และวีเจไมเคิล(เกิ้น) ขำกลิ้งในรายการ “คนดูเป็นใหญ่”

ออกอากาศสดครั้งแรกสำหรับรายการ คนดูเป็นใหญ่วีเจแน๊ค และวีเจไมเคิล(เกิ้น) ขำกลิ้ง เรียกเสียงฮาทั้งทีม