สะอึก แน่นอก เลยค่ะ !! มันแน่นอกมาก

สะอึก แน่นอก เลยค่ะ !! มันแน่นอกมาก

เค้าก็บอกว่า “เหรอ พี่ไม่เห็นว่าเราจะทำอะไรให้พี่เลย!! ” สะอึก แน่นอก เลยค่ะ !! มันแน่นอกมาก เราอุตส่าห์มาอยู่กับเค้าดูแลเค้า ทำทุกอย่างให้เค้า เค้าไม่เคยเห็นค่าเราเลย