แฟชั่น รองเท้า รับหน้าฝน

แฟชั่น รองเท้า รับหน้าฝน

แฟชั่น รองเท้า รับหน้าฝน”ย่างเข้าเดือนหก ฝนก็ต๊กพร่ำๆ”  เพิ่งร้อนกันอยู่แหมบๆ ล่วงเลยมาถึงหน้าฝ