เรียนรู้จากการสูญเสีย! เมื่อต้องเห็นภาพคนรัก ถูกยิงเสียชีวิต ในวันที่ได้รับชุดแต่งงาน

เรียนรู้จากการสูญเสีย! เมื่อต้องเห็นภาพคนรัก ถูกยิงเสียชีวิต ในวันที่ได้รับชุดแต่งงาน

เราไม่รู้ภาพถ่ายใบไหนจะภาพคู่ภาพสุดท้ายของกันและกัน วันนี้คุณรักกันได้ดีที่สุดแล้วหรือยัง