ไทยซูเปอร์โมเดล คอนเทสต์ 2009

ไทยซูเปอร์โมเดล คอนเทสต์ 2009

 ไทยซูเปอร์โมเดล คอนเทสต์ 2009เปิดตัว 20 นางแบบ ดาวรุ่ง รวมมืออาชีพ แห่งวงการ แฟชั่น       ไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2009 โชว์เต็มรูปแบบครั้งแรก-เปิดตัว 20 นางแบบดาวรุ่งรวมมืออาชีพแห่งวงการแฟชั่น ตัดสินตำแหน่ง…