รู้ว่าเค้ามีแฟน แต่ ยัง ไม่ยอมแต่งงาน

รู้ว่าเค้ามีแฟน แต่ ยัง ไม่ยอมแต่งงาน

รู้ว่าเค้ามีแฟน แต่ ยัง ไม่ยอมแต่งงาน เค้าบอกว่ายังไม่อยากแต่ง จนปัจจุบันนี้ก็เกือบ 8 ปีแล้ว…ถามว่ารักไหม? ไม่รัก เพราะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน