วิจัยชี้การมี เพื่อนร่วมงานดี ช่วยทำให้คุณมีความสุข และนำไปสู่รายได้ที่สูงขึ้น

วิจัยชี้การมี เพื่อนร่วมงานดี ช่วยทำให้คุณมีความสุข และนำไปสู่รายได้ที่สูงขึ้น

Gallup บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ พบว่า การมีเพื่อนร่วมงานดี จะช่วยให้ทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนสามารถนำไปสู่รายได้ที่สูงขึ้นได้ด้วย