Aromatherapy เสน่ห์แห่ง กลิ่นหอม จากธรรมชาติ สู่ศาสตร์แห่ง การบำบัด ทั้งกายและใจ

Aromatherapy เสน่ห์แห่ง กลิ่นหอม จากธรรมชาติ สู่ศาสตร์แห่ง การบำบัด ทั้งกายและใจ

น้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป มีงานวิจัยจำนวนมากศึกษาคุณประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหยที่มีต่อร่างกายและจิตใจ