Kelsey Merritt นางแบบคนแรกจากฟิลิปปินส์ ที่ได้ร่วมเดินแฟชั่น Victoria’s Secret 2018

Kelsey Merritt นางแบบคนแรกจากฟิลิปปินส์ ที่ได้ร่วมเดินแฟชั่น Victoria’s Secret 2018

Kelsey Merritt สร้างประวัติศาสตร์ให้ชาวฟิลิปปินส์ เนื่องจากเป็นนางแบบคนแรกของประเทศที่ได้เข้าร่วมเดินใน Victoria’s Secret Fashion Show 2018