La Roach-Posay ชวนสาวๆ มาปฏิวัติผิว ให้ลุ้นบินไปดูแลผิวไกลถึงฝรั่งเศส แบบฟรีๆ

La Roach-Posay ชวนสาวๆ มาปฏิวัติผิว ให้ลุ้นบินไปดูแลผิวไกลถึงฝรั่งเศส แบบฟรีๆ

La Roach-Posay เปิดตัวแคมเปญ ชวนลุ้นบินลัดฟ้าสู่เมืองลาโรช โพเซย์ ประเทศฝรั่งเศส ให้สาวๆ ได้ไปดูแลผิวไกลถึงฝรั่งเศส 4 วัน 5 คืน แบบฟรีๆ เลยทีเดียว