Vaimalama Chaves เปลี่ยนคำดูถูก เคยโดนล้ออ้วนเป็นยักษ์ สู่เจ้าของมงกุฎ Miss France 2019

Vaimalama Chaves เปลี่ยนคำดูถูก เคยโดนล้ออ้วนเป็นยักษ์ สู่เจ้าของมงกุฎ Miss France 2019

Miss France 2019 ได้เปิดใจว่าเมื่อตอนที่เธออายุ 18 เธอมีน้ำหนักตัวที่เยอะมากกว่า 80 กิโล จนโดนคนรอบตัวล้อเลียน หาว่าเธอเป็นมอนสเตอร์ หลังจากนั้นเธอเปลี่ยนคำดูถูกมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง