Remember Me เรื่องสั้นที่จะตราตรึงใจคู่รัก ย้ำทุกความทรงจำที่ผ่านไป มันมีค่าเสมอ

Remember Me เรื่องสั้นที่จะตราตรึงใจคู่รัก ย้ำทุกความทรงจำที่ผ่านไป มันมีค่าเสมอ

เรื่องราวของ กล และ แพร คู่รักที่คบกันมานานกว่า 10 ปี เกิดอุบัติเหตุ ทำให้กลความจำเสื่อมไปบางส่วน โดยเฉพาะเรื่องราวของแพร