Susi Pudjiastuti รัฐมนตรีหญิงอินโดนีเซีย เรียนไม่จบ แต่ทำเศรษฐกิจส่งออกได้มหาศาล

Susi Pudjiastuti รัฐมนตรีหญิงอินโดนีเซีย เรียนไม่จบ แต่ทำเศรษฐกิจส่งออกได้มหาศาล

โผงผางและตรงไปตรงมา สูบบุหรี่จัด ไม่แต่งตัวให้เป็นทางการ ไม่คลุมหัวทั้งที่เป็นมุสลิม แถมยังมีรอยสัก ดูเป็นคนง่ายๆ สบายๆ