supermodel

Home / Wallpaper (Women Mthai) / supermodel

supermodel

กลายเป็นข่าวที่สร้างความงุนงงได้ไม่น้อย เมื่อมีการเปิดเผยว่าภายในปี 2012 เครื่องยนต์ดีเซลที่ไม่เคยได้รับความนิยมจากลูกค้าชาวอเมริกันเลยตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา จะกลายเป็นทางเลือกที่มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นและมียอดขายแซงหน้าเครื่องยนต์ไฮบริดอย่างแน่นอนข้อสรุปที่ออกจะแหวกแนวเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงในตลาดสหรัฐอเมริกา ณ ปัจจุบันมาจากการวิจัยและวิเคราะห์ของ Ricaro แห่งอังกฤษซึ่งเป็นผู้ผลิตและพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลของอังกฤษกับ UBS โดยระบุว่าภายในปี 2012 ยอดรวมของตลาดรถยนต์ดีเซลและไฮบริดจะอยู่ที่ 2.7 ล้านคัน แต่ตกเป็นของครื่องยนต์ดีเซลถึง 1.5 คัน ขณะที่เครื่องยนต์ไฮบริดอยู่ที่ 1.2 ล้านคัน


       
       เหตุผลที่ทำให้เครื่องยนต์ดีเซลซึ่งไม่เคยได้รับความนิยมในกลุ่มคนอเมริกันมาเลยนับจากปลายทศวรรษที่ 1980 ก็เพราะว่าข้อจำกัดในเรื่องของแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้า รวมถึงความซับซ้อนของระบบการทำงานของเครื่องยนต์ไฮบริดจะไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อพิจารณาจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งนั่นหมายความว่า ราคาของเทคโนโลยีไฮบริดจะไม่มีทางถูกลงได้มากไปกว่านี้อีกแล้ว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ดีเซล สิ่งที่เกิดขึ้นกลับสวนทางกัน เพราะยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ โดยที่มีสมรรถนะในการขับเคลื่อน ความประหยัดน้ำมันและการลค่ามลพิษที่ดีขึ้น


       
       
อย่างไรก็ตาม โตโยต้าในฐานที่เป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฮบริดกลับไม่เชื่อเช่นนั้น และในช่วง 2-3 ปีนับจากนี้จะมีการพัฒนาระบบไฮบริดรุ่นใหม่ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ เพื่อทำให้เทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้เหมือนกับรถยนต์ทั่วไป แต่ก็ยังยอมรับว่าปัญหาเรื่องราคาของแบตเตอรี่ยังเป็นประเด็นหลักที่ทำให้การลดต้นทุนรถยนต์ไฮบริดไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ดีเซล

ขออนุญาตใช้เนื้อหา