น้องหมาน่ารัก

Home / Wallpaper (Women Mthai) / น้องหมาน่ารัก

น้องหมาน่ารัก

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์ฯ จัดเสวนาร้อน ความมั่นใจใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์กับการจัดการเบนซิน 95 ตัวแทนค่ายรถแจง อนาคตพลังงานไม่มีปัญหา ระบุเร่งแผนรองรับรถเก่าครึ่งแสนคันที่ใช้แก๊สโซฮอล์ไม่ได้ ด้านกระทรวงพลังงานพอใจยอดจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 ที่ขยับมาถึง 50% ขณะที่ผู้ผลิตเอทานอลเตรียมส่งเอทานอลขายต่างประเทศ หลังจากมีสต็อกค้างมากถึง 19 ล้านลิตร

ล่าสุดนั้น สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ ความมั่นใจใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์กับการจัดการเบนซิน 95 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางในการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะในด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ควบคู่กับการหาทางออกที่เหมาะสมสำหรับแผนการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 95 และสถานการณ์เอทานอลในปัจจุบัน

โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ตัวแทนที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากทั้งภาคประชาชน ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจรถยนต์และพลังงาน ตลอดจนฟากผู้ผลิตเอทานอล

การเสวนาเริ่มจากนายประเสริฐ อังควินิจวงค์ อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กล่าวในงานเสวนาครั้งนี้ว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้แก๊สโซฮอล์นั้น ทางสมาคมอุตสาหกรรมกรรมยานยนต์ไทย ได้เริ่มหารือกับกระทรวงพลังงานมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยพบว่า ข้อมูลจากบรรดาผู้ผลิตที่ส่งมาให้สมาคมฯ พบว่า รถยนต์ซึ่งผลิตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 จำนวน 57,000 คัน ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถเติมแก๊สโซฮอล์ได้ อย่างไรก็ตาม รถยนต์เก่ากลุ่มนี้ สามารถปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถเติมน้ำมันเบนซิน 91 ได้ ส่วนรถยนต์รุ่นใดบ้างที่สามารถเติมแก๊สโซฮอล์ได้ ทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ปรับปรุงข้อมูลรุ่นรถยนต์ที่เติมแก๊สโซฮอล์ได้ไปยังกระทรวงพลังงานแล้ว และเชื่อว่าหากมีการหารือกันถึงทิศทางที่ชัดเจนในอนาคตในแง่ของนโยบายด้านพลังงานของรัฐ ก็จะยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้

ด้านนายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ทางกระทรวงขอยืนยันว่า ภาครัฐมีความชัดเจนที่จะส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์หรือไบโอดีเซล หรือเอ็นจีวี รวมทั้งจะมีการพัฒนาให้กระบวนการต่าง ๆ สมบูรณ์และมีคุณภาพมากขึ้น ฉะนั้นขอให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการมั่นใจที่จะหันมาใช้พลังงานทางเลือกกันให้มากขึ้น ขณะเดียวกันในส่วนของรถยนต์ที่ไม่สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้นั้น ก็มีการหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการรองรับไว้แล้ว รวมทั้งยังไม่มีแผนการยกเลิกการผลิตและจำหน่ายเบนซิน 95 อย่างแน่นอน

โดยปัจจุบันยอดใช้แก๊สโซฮอล์ 95 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ 4.51 ล้านลิตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณการใช้น้ำมันเบนซิน 95 ในภาพรวม 8 ล้านลิตรต่อวัน และหากยิ่งเพิ่มสัดส่วนการใช้แก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น จะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันลงได้ โดยสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศที่จำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 มีมากกว่า 3,500 แห่งแล้ว และการเปิดเสรีเอทานอล ได้ทำให้ราคาเอทานอลต่ำลง อิงราคาในตลาดโลก และแก๊สโซฮอล์ก็มีการแข่งขันอย่างเสรีกับน้ำมันเบนซิน

ส่วนกรณีปัญหาการปลอมปนน้ำมันทั้งเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในการใช้แก๊สโซฮอล์นั้น กรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้ลงโทษสถานีบริการน้ำมันที่ตรวจพบว่ามีการปลอมปนน้ำมัน อย่างไรก็ตาม ในสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ห่างไกลที่จำหน่ายแก๊สโซฮอล์ อาจมีปัญหาคุณภาพ เพราะไม่ได้ล้างถังเก็บน้ำมันก่อน จึงมีสิ่งสกปรกปนมากับแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเรื่องนี้ทางกรมธุรกิจพลังงานมีงบประมาณอยู่ 20 ล้านบาท เพื่อช่วยสถานีบริการน้ำมันที่จะมาจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ล้างถังเก็บน้ำมันเพื่อลดปัญหาแล้ว

ขณะที่นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ต้องการให้กระทรวงพลังงานเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของรถยนต์ ว่าเติมแก๊สโซฮอล์ในสถานีบริการน้ำมันแล้ว หากเครื่องยนต์เสียหาย กระทรวงพลังงานจะรับผิดชอบ โดยอาจทำในรูปแบบของการออกใบรับรองให้แก่สถานีบริการน้ำมัน หรือให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ติดสติกเกอร์ที่รถยนต์ว่าใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้หรือไม่ เพราะไม่เช่นนั้น ประเทศชาติรวมทั้งผู้บริโภคจะเสียหายในระยะยาว

ด้านนายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย กล่าวในงานเสวนาครั้งนี้ว่า ความจริงแล้วผู้ประกอบการไม่อยากกล่าวอะไรมาก ตามหลักการแล้วผู้ผลิตเอทานอลเห็นด้วยกับนโยบายรัฐ แต่การที่รัฐบาลไม่ได้ยกเลิกน้ำมันเบนซิน 95 ทำให้ความต้องการใช้เอทานอลเพื่อนำมาผลิตแก๊สโซฮอล์ไม่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดผลิตเอทานอลที่ขณะนี้มี 7 โรงงาน มีกำลังการผลิต 955,000 ลิตรต่อวัน เกินกว่าความต้องการในประเทศ และขณะนี้มีเอทานอลในสต็อกถึง 19-20 ล้านลิตรต่อวัน

อย่างไรก็ตาม โรงงานได้หาทางออก และกระทรวงพลังงานได้อนุญาตแล้วคือ เตรียมส่งออกไปต่างประเทศ แต่ก็ติดปัญหาเรื่องโรงงานตั้งอยู่ห่างไกลทะเล และเรือขนาดใหญ่ที่จะบรรทุกเอทานอลออกไปจำหน่ายมีขนาดใหญ่ถึง 5 ล้านลิตร ผู้ผลิตแต่ละรายผลิตได้ไม่มาก ประมาณ 150,000 ลิตรต่อวัน จึงจะขออนุญาตกระทรวงพลังงานเก็บเอทานอลไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้มีปริมาณมากพอในการส่งออกไปขายต่างประเทศ สำหรับคุณภาพของเอทานอลไทยจัดว่าดีที่สุด เพราะมีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5-99.7 รวมทั้งอยากให้ภาครัฐมีนโยบายรองรับที่ชัดเจนกว่านี้ พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการเอทานอลที่ได้รับผลกระทบให้มากกว่าที่เป็นอยู่

นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณ กล่าวว่า รถโบราณไม่สามารถเติมแก๊สโซฮอล์ได้ มีประมาณ 1,500 คัน เพราะหากเติมจะเกิดการกัดกร่อนและปัญหาอื่น ๆ ตามมา โดยปัญหาจะค่อย ๆ เกิดขึ้นและสะสม ขณะที่ไม่สามารถหาคนรับผิดชอบได้เมื่อใช้แก๊สโซฮอล์แล้วรถยนต์เสียหาย ในต่างประเทศ แก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทางเลือก ดังนั้น ประเทศไทยก็เช่นกัน แก๊สโซฮอล์จึงเป็นพลังงานทางเลือก ไม่ใช่พลังงานบังคับใช้ ขณะที่รถเก่าที่ใช้แก๊สโซฮอล์ได้ ก็พบว่าข้อมูลของฝ่ายไทยและรัฐบาลออสเตรเลียแตกต่างกันอยู่พอสมควร โดยสรุปก็คือ รัฐบาลต้องมีแนวนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนในเรื่องนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ด้านนายกฤษณะพล โกมลบุณย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน กลุ่มธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวยอมรับว่า ในเรื่องความมั่นใจของผู้บริโภคต่อการใช้แก๊สโซฮอล์นั้น ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทำให้บางสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ห่างไกลมีปัญหาเรื่องการปลอมปน ทำให้คุณภาพแก๊สโซฮอล์ลดลง ปตท.จึงเข้มงวดในการออกตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเพิ่มขึ้น โดย ปตท.มีนโยบายว่า หากสัดส่วนการใช้แก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับร้อยละ 80 ของการใช้น้ำมันเบนซิน 95 จะยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 95 นอกจากนี้ ปตท.อาจพิจารณาจำหน่ายน้ำมันคุณภาพพิเศษที่มีออกเทนสูงกว่าเบนซิน 95 โดยขณะนี้ ปตท.ได้นำเข้าน้ำมันเบนซินออกเทน 100 เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มพิเศษ เช่น ใช้กับรถแข่งอยู่แล้ว แต่จะจำหน่ายในตลาดหรือไม่ อยู่ระหว่างศึกษาตลาด

ฟอร์ด จัดกิจกรรมยักษ์ ขายรถผู้บริหารราคาพิเศษ ฟอร์ด ประเทศไทย ฉลองการก้าวสู่ปีที่ 11 เนรมิตลานหน้าห้างโรบินสัน จัดกิจกรรมยักษ์ Ford Mega Exciting Day ดับเบิ้ลความมันส์… ดับเบิ้ลความแรง นำรถผู้บริหารสภาพเยี่ยมขายล็อตใหญ่ เคาะราคาพิเศษสุด พร้อมทุ่มจัดกิจกรรมบันเทิงเอาใจลูกค้า

นายสาโรช เกียรติเฟื่องฟู รองประธานฝ่ายขายและการตลาด ฟอร์ด ประเทศไทย เปิดเผยว่า ฟอร์ดได้เตรียมกิจกรรม Ford Mega Exciting Day เพื่อนำความสนุกสนานแบบดับเบิ้ลความมันส์ พร้อมโปรโมชั่นดับเบิ้ลความแรง เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษที่ลูกค้าจะได้สัมผัสในการใช้ชีวิตกับรถยนต์คุณภาพของฟอร์ด กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมฉลองการก้าวสู่ปีที่ 11 ของการดำเนินงานในประเทศไทย ที่จะครบรอบในวันที่ 4 กรกฎาคม เราจึงได้จัดกิจกรรมที่มีสีสัน และมีความหลากหลายที่ทุกคนในครอบครัวจะได้มาสนุกกับฟอร์ดได้อย่างเต็มที่

ในงานนี้ ฟอร์ดได้เนรมิตลานหน้าห้างโรบินสัน รัชดา พื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร เป็นงานมอเตอร์โชว์นัดพิเศษ ในกิจกรรม Mega Big Sales ที่ฟอร์ดยกทัพรถผู้บริหารสภาพเยี่ยมกว่า 60 คัน ออกขายในราคาพิเศษ พร้อมนำรถใหม่ป้ายแดงครบทุกรุ่นมาจัดแสดงให้ลูกค้าได้เลือกชมและเลือกซื้อกันอย่างจุใจ รวมทั้งเตรียมพบกับฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นพิเศษ ลิมิเต็ดเอดิชั่น กระบะอเมริกันพันธุ์แกร่ง ที่ฟอร์ดจับมาแต่งชุดลุย สุดแกร่งตามสไตล์ยุโรป ซึ่งจะเปิดตัวในงาน

พร้อมกันนี้ ฟอร์ดยังได้รวบรวมบริการพิเศษทั้งหมดของฟอร์ดมาไว้ในงานนี้ด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการใช้ชีวิตกับรถยนต์ฟอร์ดได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยบริการต่างๆ นี้ ได้แก่ ฟอร์ด โซลูชั่นส์ บริการขยายระยะเวลาการรับประกัน บริการประกันภัย และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ที่จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจในทุกการขับขี่สำหรับลูกค้าฟอร์ด และยังมี ฟอร์ด แอคทีฟ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าฟอร์ดโดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากร้านค้าและพันธมิตรของฟอร์ด รวมทั้งได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ฟอร์ดจัดขึ้นสำหรับสมาชิก ฟอร์ด แอคทีฟ อีกด้วย

เพื่อเพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาชมงาน ฟอร์ด ประเทศไทย ยังได้เตรียม Mega Fun MEDE กิจกรรมสนุกสุดมันมากมายสำหรับทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะร่วมเล่นเกมสนุกๆ เพื่อรับของที่ระลึก อาทิ การประดิษฐ์รถโมเดลพร้อมระบายสีสำหรับเด็กๆ กิจกรรมปีนผา หรือชมการแสดงการขับขี่แบบเร้าใจโดยนักขับมืออาชีพ Fast and Furious by Ford Drift รวมทั้งการทดลองขับขี่รถยนต์ทุกรุ่นที่สนใจได้ทันที

โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการใช้ชีวิตกับรถยนต์ฟอร์ดหลากรุ่นที่จะทำ ให้ทุกวันเป็นวันของคุณ และที่พลาดไม่ได้คือ Mega Exciting Concert โดยศิลปินสาวเสียงดี เจนนิเฟอร์ คิ้ม ที่ฟอร์ดเชิญมาขับกล่อมเพลงไพเราะให้ความบันเทิงและความสนุกสนานเต็มที่ในคืนวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคมนี้

พบกับรถยนต์ทุกรุ่นในราคาสุดพิเศษ พร้อมกับความบันเทิงสุดประทับใจมากมายในงาน Ford Mega Exciting Day ดับเบิ้ลความมันส์… ดับเบิ้ลความแรง 6-8 กรกฎาคมนี้ ที่ลานหน้าห้างโรบินสัน รัชดา


ที่มา grandprixgroup.com