ชิบาซากิ โค

Home / Wallpaper (Women Mthai) / ชิบาซากิ โค

ปตท.คุยถังเอ็นจีวีโตเท่าตัว หลังรถใหญ่แห่ติดเพียบ เผยความต้องการในตลาดโลกสูงมาก ผู้ผลิตต้องขอเลื่อนเวลาส่งมอบถังออกไปอีก ด้านรถเล็กยังไม่นิยมติดตั้ง เหตุเพราะไม่มั่นใจเรื่องสถานีบริการ ลั่นไม่สนลงทุนผลิตถังก๊าซ เพราะไม่มีความเชี่ยวชาญนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสำรวจผลิตและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงสถานการณ์การนำเข้าและจำหน่ายถังก๊าซเอ็นจีวีว่า ในปีนี้บริษัทมีแผนงานที่จะนำเข้าถังก๊าซเอ็นจีวีทั้งสิ้น 70,000 ถัง ซึ่งนำเข้าจากประเทศเกาหลี อิตาลี และประเทศอินเดีย เป็นหลัก ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีการนำเข้าเพียง 30,000 ใบเท่านั้นแต่ทั้งนี้การนำเข้าถังเอ็นจีวีดังกล่าวต้องล่าช้าออกไป จากเดิมที่คาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ภายในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่บริษัทผู้ผลิตขอเลื่อนเวลาส่งมอบออกไปอีก 5 เดือน หรือจะมีการส่งมอบถังในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2550 นี้แทน เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตไม่สามารถผลิตได้ทันกับความต้องการใช้ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะขณะนี้กระแสของความต้องการพลังงานทดแทนเกิดขึ้นทั่วโลกโดยถังก๊าซเอ็นจีวีที่นำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นถังขนาด 140-200 ลิตร เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้ได้รับความนิยมจากภาคธุรกิจขนส่งเป็นจำนวนมาก ส่วนถังก๊าซเอ็นจีวีขนาดเล็กประมาณ 80-100 ลิตร ซึ่งใช้กับรถยนต์นั่งนั้น ยอมรับว่าขณะนี้การขยายตัวค่อนข้างน้อยมาก ทำให้ถังขนาดเล็กมีเหลืออยู่ในสต๊อกของ ปตท.เป็นจำนวนมากและอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้กลุ่มผู้ใช้รถยนต์ขนาดเล็กไม่หันมาติดตั้งเอ็นจีวี มาจากปัญหาในเรื่องของความไม่สะดวกในเรื่องของสถานีบริการ ที่ปัจจุบันมีอยู่เพียง 130 สถานีบริการ และขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการขยายสถานี ซึ่งเน้นขยายสถานีบริการที่อยู่ตามแนวท่อก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท.พาดผ่านทั้งนี้ ปตท.พยายามที่จะขยายเพิ่มจำนวนสถานีบริการให้มากขึ้น โดยในปีนี้คาดว่าจะมีจำนวนสถานีบริการเฉลี่ยเดือนละ 4 แห่ง นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนงานที่จะจัดซื้อรถยนต์บรรทุกหัวลาก เพื่อใช้ในการขนส่งก๊าซเอ็นจีวีเพิ่มขึ้นด้วย“จากปริมาณการนำเข้าถังก๊าซเอ็นจีวีของเราในปีนี้ จะเห็นได้ว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวเลยทีเดียว แต่จะเป็นการเติบโตในส่วนของรถบรรทุกขนาดใหญ่เท่านั้น ในส่วนของรถยนต์บ้านและแท็กซี่ วันนี้ก็ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากสถานีบริการที่ยังไม่เพียงพอ และเราก็พยายามแก้ปัญหาตรงนี้อยู่”ด้านสถานการณ์และปริมาณการใช้เอ็นจีวีนับจากนี้ไปน่าจะมีความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติขณะนี้ ถือว่ายังไม่สามารถผลิตได้ทันกับความต้องการที่มีอยู่ทั่วโลก ทำให้ราคายังสูงอยู่มาก อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้การผลิตจะมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอ็นจีวีมีราคาลดลงได้ส่วนกรณีที่มีภาคเอกชนเข้ามาขอร่วมลงทุนเพื่อผลิตถังก๊าซเอ็นจีวีนั้น บริษัท ปตท.ยืนยันว่าจะไม่ลงทุนด้านนี้แน่นอน เนื่องจากบริษัท ปตท.มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดหาและจำหน่ายก๊าซเอ็นจีวีเท่านั้น ฉะนั้นการให้ภาคเอกชนรายอื่นๆ เป็นผู้ดำเนินการน่าจะเหมาะสมกว่า เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีภาคเอกชนติดต่อขอร่วมผลิตถังก๊าซ ซึ่งหากมีการผลิตได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้บริษัท ปตท. ก็พร้อมที่จะรับซื้อถังก๊าซที่ผลิตขึ้นในประเทศแน่นอนปัจจุบันมีจำนวนรถที่ติดตั้งก๊าซเอ็นจีวี ณ วันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา จำนวน 36,806 คัน แบ่งเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล 14,496 คัน รถบริษัท 3,848 คัน รถแท็กซี่/สามล้อ (ตุ๊กตุ๊ก) 14,268 คัน รถราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1,601 คัน รถดีเซลใหญ่ 1,725 คัน และรถโดยสาร 868 คัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

ขออนุญาตใช้เนื้อหา