แอริณ สิริภรณ์ ยุกตะทัต

Home / Wallpaper (Women Mthai) / แอริณ สิริภรณ์ ยุกตะทัต

ผ่านครึ่งปีแรกบรรดาค่ายรถใช้งบโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างมากมาย รวมทั้งสิ้น 1,430,628,000 บาท แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 605,258,000 บาท ส่วนกระบะ 825,370,000 บาท ทั้งนี้โตโยต้าเป็นบริษัทอันดับหนึ่งที่ใช้งบโฆษณาสูงสุด 455,256,000 บาท ขณะที่ทีวียังคงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดเช่นเคยรายงานข่าวจากบริษัท มีเดีย สเปนดิ้ง จำกัด ผู้จัดเก็บรวบรวมงบโฆษณาของสินค้าในสื่อต่างๆ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2550 บริษัทรถยนต์มีการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ รวมกันทั้งสิ้น 1,430,628,000 บาท แบ่งเป็นงบโฆษณารถยนต์กระบะ 1 ตัน จำนวน 825,370,000 บาท และรถยนต์นั่งจำนวน 605,258,000 บาทเมื่อแบ่งตามบริษัทรถยนต์แล้ว โตโยต้าครองแชมป์ ด้วยงบโฆษณาสูงสุด 455,256,000 บาท แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 196,868,000 บาท และรถกระบะ 258,388,000 บาท รองลงมาเป็นค่ายนิสสัน ที่ใช้งบโฆษณาไปแล้ว 214,433,000 บาท เป็นรถยนต์นั่ง 43,859,000 บาท และรถกระบะ 170,180,000 บาท อันดับ 3 ได้แก่ มิตซูบิชิ ใช้งบโฆษณา 200,499,000 บาท เป็นรถยนต์นั่ง 40,023,000 บาท รถกระบะ 160,476,000 บาท อันดับ 4 เป็นค่ายอีซูซุที่ใช้งบสนับสนุนดีแมคซ์อย่างต่อเนื่อง 124,536,000 บาท ตามด้วยค่ายเชฟโรเลตเป็นอันดับที่ 5 ใช้ไป 115,047,000 บาท เป็นรถยนต์นั่ง 78,318,000 บาท และรถกระบะ 36,729,000 บาท อันดับ 6 มาสด้าใช้ไป 84,787,000 บาท แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 49,944,000 บาท และรถกระบะ 34,843,000 บาทฟอร์ด มาเป็นอันดับ 7 ด้วยงบโฆษณา 53,569,000 บาท แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 15,980,000 บาท และรถกระบะ 37,589,000 บาทอันดับ 8 ค่ายบีเอ็ม ดับเบิลยู 45,001,000 บาท เป็นแชมป์ในตลาดรถหรู อันดับ 9 ค่ายฮอนด้าใช้งบ 67,309,000 บาท ตามด้วยเมอร์เซ-เดส เบนซ์ ใช้งบไป 17,904,000 บาท และอันดับ 10 เป็นเล็กซัส 17,875,000 บาทโดยงบโฆษณาดังกล่าวเป็นการใช้ผ่านสื่อต่างๆ ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, โรงภาพยนตร์ และสื่อกลางแจ้ง เมื่อแบ่งการใช้สื่อตามประเภทรถ จะพบว่า รถยนต์นั่งมีการใช้งบจำนวน 605,258,000 บาท ใช้กับสื่อโทรทัศน์ 262,047,000 บาท วิทยุ 41,144,000 บาท หนังสือพิมพ์ 264,906,000 บาท นิตยสาร 37,005,000 บาท ป้ายกลางแจ้ง 26,570,000 บาท โรงภาพยนตร์ 3,149,000 บาท และสื่ออินเตอร์เน็ต 437,000 บาทส่วนรถกระบะมีการใช้งบรวม 825,370,000 บาท แบ่งเป็นสื่อโทรทัศน์ 537,838,000 บาท วิทยุ 20,240,000 บาท หนังสือพิมพ์ 190,270,000 บาท นิตยสาร 15,908,000 บาท ป้ายกลางแจ้ง 46,680,000 บาท โรงภาพยนตร์ 14,284,000 บาท และสื่ออินเตอร์เน็ต 150,000 บาทอย่างไรก็ตามเมื่อแบ่งสัดส่วนงบโฆษณาในสื่อต่างๆในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ พบว่าสื่อโทรทัศน์มากที่สุดจำนวน 799,885,000 บาท สื่อวิทยุจำนวน 61,384,000 บาท สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 425,176,000 บาท สื่อนิตยสารจำนวน 52,913,000 บาท ส่วนงบสื่อกลางแจ้งจำนวน 73,250,000 บาท สื่อโรงภาพยนตร์จำนวน 17,433,000 บาท และสื่ออินเตอร์เน็ต 587,000 บาท

ที่มา grandprixgroup.com