Panasonic Kid Witness News : KWN 2007

Home / Women Society / Panasonic Kid Witness News : KWN 2007

 “พานาโซนิค ” สานฝันเยาวชน สู่เส้นทางนักข่าวโทรทัศน์คุณภาพ กับโครงการ
” สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค 2007 ”
  (Panasonic Kid Witness News : KWN 2007)


        ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้วสำหรับโครงการ ” สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค 2007     ” (Panasonic Kid Witness News : KWN 2007) ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย)จำกัด ที่เปิดเวทีให้เยาวชนคนเก่งระดับมัธยมปลาย อายุระหว่าง 15 – 17 ปี ทีมละ 6 คน (นักเรียน 5 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน)ร่วมสร้างสรรค์ผลงานการผลิตข่าว สารคดีเชิงข่าว การรายงานข่าว และละคร ความยาว 4 – 5 นาที ภายใต้หัวข้อ นิเวศวิทยา หรือ การสื่อสาร โดยเนื้อหาต้องไม่นำเสนอในรูปแบบของการเสียดสี ล้อเลียน ศาสนา วัฒนธรรม โดยบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดจะเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ในด้านการผลิตผลงาน ทั้ง Panasonic Digital VDO Camera, Panasonic DVD Recorder สำหรับใช้ในการตัดต่อ, Microphone และเสื้อยืด KWN เป็นต้น เพื่อให้แต่ละทีมสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้อย่างเต็มที่ เพื่อชิงทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
     สามารถสมัครร่วมโครงการ ” สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค 2007 “(Panasonic Kid Witness News : KWN 2007)ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายนนี้ โดยติดต่อรับใบสมัครได้ที่โรงเรียน หรือดาวน์โหลดได้จาก
http://panasonic.co.th สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. 02-934-6535-36 


ขออนุญาตใช้เนื้อหา