ผลการตัดสินว่าที่เชียร์ลีดเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Home / Women Society / ผลการตัดสินว่าที่เชียร์ลีดเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เชียร์ลีดเดอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 64 ผู้ชาย ผู้หญิง 


ว่าที่เชียร์ลีดเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจำงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 64


         และแล้ว ผลการตัดสินก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หนุ่มสาวนักศึกษาคนไหนบ้างที่จะมาเป็น
“ว่าที่เชียร์ลีดเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ในปีนี้  ลองตามมาดูกันเลยจ้า…
1.นายอาทิตย์  สิงห์ลำพอง  กอล์ฟ เศรษฐศาสตร์   ปี1
2.น.ส.ภัทริกา  วัฒนา  ต้า ศิลปศาสตร์   ปี 2
3.นายกฤต  ราชายนต์ แบงค์ แพทยศาสตร์   ปี1
4.น.ส.ชนิดา  ภัทรเวสสกุล สอง ศิลปกรรมศาสตร์  ปี2
5.นายวุฒิชัย  พันธุ์บุญ ปุ้ย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี4
6.น.ส.ศิรินาถ  ศรีสุทธิกุล มด นิติศาสตร์   ปี3
7.นายกรันย์  แจ้งเจนกิจ แคน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปี 48.น.ส.กมลวรรณ วงศ์วัฒนาวรกุล ปุ้ย เศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ ปี 4
9.นายณัฐพล  อภิกิจเมธา นัท แพทยศาสตร์   ปี 1
10.น.ส.ณภัทรา กมลรักษา มิ้ง ศิลปศาสตร์ BAS ปี 1
11.นายอรรถวุฒิ จิวะพรทิพย์ บิ๊ก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปี  2
12.น.ส.แพรวพรรณ สาโรชวิมลสินธุ์ พลอย เศรษฐศาสตร์    ปี 2


ซึ่งในปีนี้จะมี นายวิรุฬห์  ท้วมรุ่งโรจน์ กวาง วิศวกรรมศาสตร์  ปี 4 เป็นหัวหน้าลีดจ้า