เอ็กซิท รับโล่ ผู้สนับสนุนสื่อโฆษณาดีเด่น

Home / Women Society / เอ็กซิท รับโล่ ผู้สนับสนุนสื่อโฆษณาดีเด่น

 

เอ็กซิท รับโล่ ผู้สนับสนุนสื่อโฆษณาดีเด่น

Centerpoint Infinity Party

 

 

 

 

คุณนฤมล   สัตตะรุจาวงษ์   ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เอ็กซิท รับโล่ Centerpoint Infinity Party จาก คุณชยะบูรณ์ ชวนไชยสิทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ เอ็นเตอร์       เทนเม้นท์ จำกัด เพื่อเป็นการขอบคุณที่ผลิตภัณฑ์เอ็กซิทได้สนับสนุนสื่อโฆษณาในเซ็นเตอร์พอยท์มาโดยตลอด ทั้งสื่อ Floor Ad., Wrapping Ad.(เก้าอี้) และ Light Box. ในงาน Centerpoint Infinity Party ณ เซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

 

# # # #

ขออนุญาตใช้เนื้อหา