ถุงผ้า ลด คาร์บอนไดออกไซด์

Home / Women Society / ถุงผ้า ลด คาร์บอนไดออกไซด์

 

ถุงผ้า ช่วยลด โลกร้อน ลด คาร์บอนไดออกไซด์
 
 


 
 
           ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล รณรงค์ลด ปริมาณ การใช้ ถุงพลาสติก เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกรักษ์โลก ด้วยโครงการ Central Love The Earth โดย ยุวดี จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า จากสภาวะโลกร้อน ส่งผลอุณหภูมิโลกสูงขึ้นปีละ 0.6องศา  ในประเทศไทยมีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกมากกว่า 5,200 ล้านใบต่อปี ซึ่งถุงพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายนานถึง450  ปี ขณะที่กระบวนการผลิตและการเผาทำลายล้วนก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปัจจัยสำคัญก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน

 

            กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล  กล่าวว่า ในปี2550 ปริมาณการใช้ถุงกระดาษและถุงพลาสติก ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 13สาขาทั่วประเทศรวมห้างสรรพสินค้าเซน จำนวน1.5 ล้านใบต่อเดือน หรือ 16  ล้านใบต่อปี นับตั้งแต่วันนี้ พนักงานจะสอบถามลูกค้าเพื่อขออนุญาตรวมถุงสินค้ากรณีที่ลูกค้าไม่ได้นำถุงผ้ามา โดยตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้ถุงกระดาษและถุงพลาสติกลงร้อยละ 25 จากปีละ 16 ล้านใบ เหลือเพียง 12 ล้านใบ

 

          โครงการ CentralLove The Earth เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  จัดทำถุงผ้า6  สี ใส่สินค้าแทนถุงกระดาษและถุงพลาสติก นอกจากนี้ยังร่วมกับ สำนักงานกรุงเทพมหานคร และ WWF ประเทศไทย ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในแคมเปญ Earth Hour หรือ ปิดไฟหนึ่งชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน โดยในวันที่ 29 มี.ค.นี้ ห้างเซ็นทรัล 13  สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งเซน จะปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นในเวลา20.00-21.00 น. ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงประมาณการว่า การร่วมมือดับไฟดวงที่ไม่จำเป็นหนึ่งชั่วโมงนี้ จะสามารถลดพลังงานไฟฟ้ร้อยละ 20-30 หรือ1 ล้านกิโลวัตต์ หรือเท่ากับประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง2  ล้านบาท


 
             ยุวดี  ยังกล่าวถึงแคมเปญ  Central No Bag Day Sale  ระหว่างนี้ถึงวันที่ 30 มี.ค.นี้ ทุกชั้นทุกแผนก มอบส่วนลดร้อยละ 15-30  ส่วนแผนกเครื่องสำอางและน้ำหอมลดร้อยละ 10-15 หรือมอบของสมนาคุณ เพื่อตอบแทนลูกค้าที่ไม่รับถุงช้อปปิ้งจากห้างฯ และนำถุงผ้าหรือถุงอื่นๆ มาเอง โดยใบเสร็จรับเงินจากรายการนี้ สามารถร่วมรายการ Central European Flair ได้อีก.


 

ขออนุญาตใช้เนื้อหา