Korea Sparking Festival

Home / Women Society / Korea Sparking Festival

Korea Sparking Festival

สถาบันสอนวัฒนธรรมเกาหลีจัดงาน Korea Sparking Festival 2007  งานนี้ได้ผู้ดำเนินรายการจาก คลื่น seed มาป่วน พร้อมกับ ครูฮีจงมานำเต้น เรียนกันแบบเห็นๆ ลาน ใน สยามดิสคัฟเวอรี่  เมื่อ 28-29 นวาคม 2007 ที่ผ่านมา

ครูฮีจง hee-jong เต้น k-pop

ครูฮีจง hee-jong เต้น k-pop

ครูฮีจง hee-jong เต้น k-pop

ครูฮีจง hee-jong เต้น k-pop

ครูฮีจง hee-jong เต้น k-pop

ครูฮีจง hee-jong เต้น k-pop

ครูฮีจง hee-jong เต้น k-pop

ดาราเกาหลี, ฮีจง, Hee-jong, เต้น, K-pop

ฟิล์ม ย่องเงียบไปเต้นฟั้งกี้

วัด step dance กับครูฮีจงใน แดนกิมจิ

ขออนุญาตใช้เนื้อหา