เริ่มแล้ว เดือนต่อต้าน ความรุนแรงต่อสตรี

Home / Women Society / เริ่มแล้ว เดือนต่อต้าน ความรุนแรงต่อสตรี

 

 

เริ่มแล้ว เดือนต่อต้าน ความรุนแรงต่อสตรี
       เข้าสู่วาระของเดือนแห่งการต่อต้านความรุนแรงของสตรีในเดือนพฤศจิกายนแล้ว อ้อม พิยดา อัครเศรณี นางเอกสาว และ นีน่า กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ พิธีกรสาวรายการผู้หญิง มาเป็นตัวแทนกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเฟม รณรงค์โครงการ UNIFEM SAY NO TO VIOLENCE AGAINST WOMEN ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง       อ้อม กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ปัญหาถูกทำร้ายร่างกาย การข่มขืน รวมไปถึงการเผยแพร่คลิปวิดีโอต่างๆ ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างรุนแรง       “การแก้ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง ก่อนอื่นเราต้องรู้จักคุณค่าในตัวเองก่อน ถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีแต่เรารู้จักคุณค่าของตัวเอง ก็จะนำพาตัวเองออกมาจากปัญหานั้นได้ รวมไปถึงการดูแลรักษาสวัสดิภาพของตัวเอง ส่วนการรับชมสื่อต่างๆ ถือว่ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ทำให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ อยากให้ผู้ปกครองใส่ใจและใกล้ชิดในการเลือกรับสื่อของบุตรหลานให้มากขึ้น”
       นีน่า กล่าวว่า โครงการนี้มีส่วนช่วยให้ปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงลดลงได้ เพราะจากข้อมูลสถิติโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบว่าเด็กและสตรีที่ถูกกระทำทารุณและเข้ารับการช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการถูกทารุณทางเพศ ตรงนี้เป็นปัญหาสังคมที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโลก รวมถึงประเทศไทยเอง การรณรงค์ในครั้งนี้จะเป็นการเรียกร้องให้ประชาคมโลกหันมาผลักดันผู้กำหนดนโยบายในระดับสูงสุดให้เป็นผู้ดำเนินเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง

 
    “อยากชวนคนไทยทุกคนร่วมลงชื่อใน www.novaw.in.th เพื่อเป็นหนึ่งเสียงในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง หากเราร่วมกันลงชื่อเพื่อเป็นหนึ่งเสียงที่ร่วมยุติความรุนแรงให้ได้ 5 แสนรายชื่อ ตามเป้าหมายที่จะส่งมอบรายชื่อให้กับนายบัน คีมุน เลขาธิการสหประชาชาติ จะมีผลให้ประชาคมโลกหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาสิทธิสตรีและตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงค่ะ”        ในเวลาใกล้เคียงกัน นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กล่าวว่า ทางหน่วยงานได้พัฒนาเว็บไซต์ www.violence.in.th เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลด้านความรุนแรงในครอบครัว พร้อมเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และในครอบครัวในเดือนพฤศจิกายนนี้ ด้วยเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวจำนวน 50,000 อัน เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีด้วย

 

 

 

 

                                               ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก

ขออนุญาตใช้เนื้อหา