เพชรแห่งความทรงจำ อัลกอร์แดนซ่า

Home / Women Society / เพชรแห่งความทรงจำ อัลกอร์แดนซ่า

 

                                                                   ALGORDANZA   อัลกอร์แดนซ่า  

 

                          ALGORDANZA   อัลกอร์แดนซ่า   เป็นคำที่มาจากภาษา Romansch มีความหมายว่า   การไว้ทุกข์
  ตั้งแต่สมัยโบราณ เพชร หมายถึง ” ความทรงจำชั่วนิรันทร์ ”   และสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความรัก   อัลกอร์แดนซ่าคิดว่าอยากจะช่วยเหยียวยารักษษบาดแผลใจที่เกิดจากการสูญเสีย   คนที่คุณรักและเก็บความทรงจำที่เกียวกับพวกเขาไว้ในเพชรนั้น

 


           
                       “ความตาย”  เป็นสิ่งที่จะมาเยี่ยมเยื่อนสิ่งมีชีวิต  แต่การจะยอมรับการแยกการกัน ไปแบบตลอดกาลซึ่งหมายถึงการสูญเสียของคนผู่เป็นที่รักก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำง่าย 

 

 

 

 

 

 

 


  
                     ดังนั้นอัลกอร์แดนซ่า  จึงคิดว่าจะดีไหม  ถ้าผลิตเพชรจากส่วนหนึงของอับิของผู้เป็นที่รักมากที่สุด แล้วนำมาเก็บรักษษไว้ใกล้ตัวเช่นเดียวกับน้ำจากกระแสน้ำ  ที่ใสสะอาดจะเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นน้ำแข็ง ไอน้ำ  โดยขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่างๆ   เราก็สามารถเปลี่ยนอัฐิ ที่ทำให้บริสุทธิ์แล้วไปเป็นเพชรได้เช่นกันด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง

 

 

 

 


                 เพชรแต่ละเม็ดที่ถูกผลิตขึ้นมาจากอัฐิ   จะมีเพียงเม็ดเดียวในโลก    ท่านสามารถเก็บรักษาเพชรเม็ดนั้นได้ทั้งเม็ดหรือสามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับตามความต้องการ   อัลกอร์แดนซ่า เชื่อว่า  ” เพชรแห่งความทรงจำอัลกอร์แดนซ่า ” จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ระลึกถึงคนพิเศษของคุณ  

ขออนุญาตใช้เนื้อหา