G-TWENTY และ CANDY MAFIA ในรายการ Starking ครั้งที่ 2

Home / Women Society / G-TWENTY และ CANDY MAFIA ในรายการ Starking ครั้งที่ 2

G-TWENTY และ CANDY MAFIA 
ในรายการ Starking ครั้งที่ 2G-TWENTY & CANDY MAFIA ได้รับเชิญไปออก starking อีกแล้ว  หลังจากที่เทปของ G20 ครั้งที่แล้วฮิตถล่มทลายติด Top5 ของรายการ   ของเค้าแรงจริงๆค่ะ 

 ขออนุญาตใช้เนื้อหา