ประกาศผลรางวัลนักออกแบบ Doitung for COTTO Collection

Home / Women Society / ประกาศผลรางวัลนักออกแบบ Doitung for COTTO Collection

ประกาศผลรางวัลนักออกแบบ Doitung for COTTO Collection

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และคอตโต้ จัดค่ายปลุกจิตสำนึกเยาวชน

โครงการพัฒนาดอยดุงฯ ร่วมกับ กระเบื้อง สุขภัณฑ์ และก๊อกน้ำคอตโต้ ใน เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อนสร้าง ผลึกกำลังเดินหน้าจัดค่ายนักออกแบบเยาวชนต่อเป็นปีที่ 2  จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี  พร้อมกันนี้ยังค้นพบดาวรุ่งนักออกแบบรุ่นเยาว์จากหลายสถาบัน  โดยล่าสุดหลังจากพาเยาวชน 9 ทีมจากงาน 2 ประเภท คือ เซรามิคและผ้าทอ  ที่ผ่านมาเข้ารอบไปศึกษาดูงานและเรียนรู้การผลิตจริง ณ โครงการพัฒนาดอยดุงฯ จนเกิดเเป็นชิ้นงานของตัวเองแล้ว จึงได้จัดงานประกาศรางวัลนักออกแบบ Doitung for COTTO Collectionโดยรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท ได้แก่


ประเภทเซเรามิค

– ผลงาน AliveAround  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

ประเภทผ้าทอ

– ผลงาน อย่างแยบยล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขออนุญาตใช้เนื้อหา