การประกวดนางสาวไทย ปี 2553 เผยโฉมสาวงาม 18 คนสุดท้าย

Home / Women Society / การประกวดนางสาวไทย ปี 2553 เผยโฉมสาวงาม 18 คนสุดท้าย


เผยโฉมสาวงาม 18 คนสุดท้าย ประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2553นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand

 ก่อนอื่นมาชมโฉมผู้เข้ารอบ 18 คนสุดท้าย
ของการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2553กันก่อนนะคะนางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand เนี้ยวหมายเลข 1
  นส.นิลุบล  วงศ์ต๊ะ  (เนี้ยว)

หมายเลข 1
ชื่อ  นส.นิลุบล  วงศ์ต๊ะ  (เนี้ยว)
  Ms. Nilubon  Wongta
เกิด  6  กุมภาพันธ์  2532
อายุ  21 ปี
ภูมิลำเนา  เชียงราย
ส่วนสูง  172 ซม.
น้ำหนัก  55 กก.
การศึกษา  กำลังศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง, เต้น, ตีกลองสะบัดชัย
เนี้ยวมองว่าเวทีนางสาวไทยเป็นเวทีที่มีคุณค่า และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม เนี้ยวจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการประกวดครั้งนี้           และเนี้ยวจะพยายามอย่างสุดความสามารถ ให้สมกับโอกาสที่เนี้ยวได้รับในการเข้ารอบ 18 คน และเนี้ยวจะตั้งใจทำทุกกิจกรรมที่เข้าร่วม เพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุด จะคว้าโอกาสที่ดีที่สุดนี้ไว้ให้ได้ค่ะ ซึ่งเนี้ยวมองว่างามอย่างยั่งยืนในความคิดของเนี้ยว คือ ความงามที่ฉาบฉวยหรือจะสู้ความยั่งยืนของจิตใจที่คงคุณงามความดี ก่อให้เกิดการกระทำดีๆ มีประโยชน์ต่อผู้อื่น ที่จะคงอยู่กับเราจนตาย และยังทิ้งไว้ซึ่งสิ่งดีๆ แก่ผู้อื่นอีกด้วย


 
นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand เนี้ยว


หมายเลข 1
  นส.นิลุบล  วงศ์ต๊ะ  (เนี้ยว)


นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand เนี้ยว


หมายเลข 1
  นส.นิลุบล  วงศ์ต๊ะ  (เนี้ยว)


นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand เนี้ยว

หมายเลข 1
  นส.นิลุบล  วงศ์ต๊ะ  (เนี้ยว)นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand เนี้ยว

หมายเลข 1
  นส.นิลุบล  วงศ์ต๊ะ  (เนี้ยว)

นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand เนี้ยว

หมายเลข 1 
นส.นิลุบล  วงศ์ต๊ะ  (เนี้ยว) 

นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand ถุงแป้ง


หมายเลข 2 
 นส.พรรณธิภา  รัตนวาร  (ถุงแป้ง)หมายเลข 2
ชื่อ  นส.พรรณธิภา  รัตนวาร  (ถุงแป้ง)
  Ms.Panthipa  Rattanawan
เกิด  29  มิถุนายน  2531
อายุ  22 ปี
ภูมิลำเนา  ตราด
ส่วนสูง  170 ซม.
น้ำหนัก  48 กก.
การศึกษา  จบปริญญาตรี คณะธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ความสามารถพิเศษ พิธีกร,  เทควันโด
มีความตั้งใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ และต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ในการประกวดครั้งนี้ พอรู้ว่าเข้ารอบ 18 คน ดีใจมากค่ะ ที่ได้ก้าวมาครึ่งทางแล้ว และรู้ว่าสิ่งที่ได้ตั้งใจทำไป มันส่งผลที่ได้เกินคาด ความคาดหวังหลังจากนี้ ถุงแป้งอยากได้รับโอกาสเป็น 1 ใน 3 คนสุดท้าย ที่จะได้ช่วยเหลือสังคมไทยค่ะ  งามอย่างยั่งยืนในความคิดของถุงแป้ง คือ ความงามทางด้านกิริยามารยาท วาจา บูคลิกภาพ และที่สำคัญคือ จิตใจ ต้องคิดดี คิดบวก ไม่คิดร้ายใคร เพราะความสวยไม่จีรัง แต่ความดีนั้นคงทนยาวนานกว่าสิ่งใด นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand ถุงแป้ง


หมายเลข 2 
 นส.พรรณธิภา  รัตนวาร  (ถุงแป้ง)

นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand ถุงแป้ง

หมายเลข 2 
 นส.พรรณธิภา  รัตนวาร  (ถุงแป้ง)


นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand ถุงแป้ง

หมายเลข 2 
 นส.พรรณธิภา  รัตนวาร  (ถุงแป้ง)


นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand ถุงแป้ง

หมายเลข 2 
 นส.พรรณธิภา  รัตนวาร  (ถุงแป้ง)

นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand นก


หมายเลข 3
  นส.ณัฏฐ์ธิดา วงษ์แสงแก้ว  (นก)
หมายเลข 3
ชื่อ  นส.ณัฏฐ์ธิดา วงษ์แสงแก้ว  (นก)
  Ms. Nattida  Wongsangkaew
เกิด  7  ตุลาคม  2533
อายุ  19 ปี
ภูมิลำเนา  กรุงเทพมหานคร
ส่วนสูง  171 ซม.
น้ำหนัก  54 กก.
การศึกษา  กำลังศึกษาปริญญาตรี คณะการแพทย์แผนตะวันออก  มหาวิทยาลัยรังสิต
ความสามารถพิเศษ เทควันโด, มวยไทย, ศิลปะป้องกันตัว
การมาประกวดในครั้งนี้ ถ้านกมีโอกาสได้เป็นนางสาวไทย นกอยากมอบรางวัลนี้เป็นของขวัญและกำลังใจแก่คุณพ่อค่ะ และจะแสดงให้เห็นว่าการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ได้มีผลกระทบกับการเรียน พอรู้ว่าได้เข้ารอบ 18 คน ดีใจและภูมิใจมากค่ะ เพราะเท่านี้ก็เกินจากความคาดหวังที่ตั้งใจไว้แล้ว และหลังจากนี้นกจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และมิตรภาพ ให้สมกับโอกาสที่นกได้รับค่ะ และสำหรับการประกวดในปีนี้ที่มีแนวคิด งามอย่างยั่งยืน นกคิดถึงคำว่า Holistic Health งามอย่างมีองค์รวม ซึ่งมี จิตใจ ความคิด สติปัญญา มารยาท รูปร่างหน้าตาที่งดงาม แต่สิ่งที่จะมีความยั่งยืน จะต้องมีคุณค่าและเป็นที่น่าจดจำของทุกคน ในทางที่ดีๆ และเหมาะสมค่ะ

นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand นกหมายเลข 3
  นส.ณัฏฐ์ธิดา วงษ์แสงแก้ว  (นก)


นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand นก

หมายเลข 3
  นส.ณัฏฐ์ธิดา วงษ์แสงแก้ว  (นก)


นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand นก

หมายเลข 3
  นส.ณัฏฐ์ธิดา วงษ์แสงแก้ว  (นก)

นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand นก

หมายเลข 3
  นส.ณัฏฐ์ธิดา วงษ์แสงแก้ว  (นก)นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand นก


หมายเลข 3
  นส.ณัฏฐ์ธิดา วงษ์แสงแก้ว  (นก)


นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand มาร์


หมายเลข 4 
  นส.อมรา  แหม    (มาร์)หมายเลข 4
ชื่อ  นส.อมรา  แหม    (มาร์)
  Ms. Amara  Hame
เกิด  5  ธันวาคม  2529
อายุ  23 ปี
ภูมิลำเนา  เชียงราย
ส่วนสูง  171 ซม.
น้ำหนัก  50 กก.
การศึกษา  จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ความสามารถพิเศษ เดินแบบ   ถ่ายแบบ
มาร์อยากแลกเปลี่ยนทัศนคติกับคนหมู่มากค่ะ รวมทั้งอยากพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาท ที่สำคัญไม่อยากทิ้งโอกาสในการประกวดบนเวทีที่มีคุณค่าอย่างเวทีนางสาวไทย  มาร์เชื่อว่าความดีและคุณธรรมจะยั่งยีน และคนอื่นจะจดจำเราจากสิ่งนี้ตลอดไป คือแนวคิดงามอย่างยั่งยืนของมาร์ค่ะ พอรู้ว่าได้เข้ารอบ 18 คนสุดท้าย ดีใจมาก และอยากจะเป็นผู้หญิงที่เข้ารอบ 1 ใน 3 คนของการประกวดครั้งนี้ค่ะนางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand มาร์หมายเลข 4 
  นส.อมรา  แหม    (มาร์)

นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand มาร์

หมายเลข 4 
  นส.อมรา  แหม    (มาร์)

นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand มาร์
หมายเลข 4 
  นส.อมรา  แหม    (มาร์)
นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand มาร์
หมายเลข 4 
  นส.อมรา  แหม    (มาร์)หมายเลข 5
  นส.สุภา  ศรีวนาภิรมย์  (ใหม่)
หมายเลข 5
ชื่อ  นส.สุภา  ศรีวนาภิรมย์  (ใหม่)
  Ms. Supa  Sriwanapirom
เกิด  9   ตุลาคม  2529
อายุ  23 ปี
ภูมิลำเนา  กรุงเทพมหานคร
ส่วนสูง  169 ซม.
น้ำหนัก  48 กก.
การศึกษา  กำลังศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสามารถพิเศษ โยคะลีลา
รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากค่ะ ที่จะได้ร่วมทำกิจกรรมเก็บตัวกับเพื่อนๆ เพราะการมาสมัครประกวดนางสาวไทยในครั้งนี้ ใหม่คาดหวังจะเป็นนางสาวไทย ปี 2553 รวมทั้งต้องการหาประสบการณ์ และอยากทำกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเหลือสังคม คำว่า งามอย่างยั่งยืน                   ในความคิดของใหม่คือ งามทางด้านรูปลักษณ์และหน้าตายังไม่เพียงพอ แต่ต้องมีความงามที่จิตใจ คิดในสิ่งที่ดีๆ และทำดีอยู่เสมอๆ
หมายเลข 5
  นส.สุภา  ศรีวนาภิรมย์  (ใหม่)หมายเลข 5
  นส.สุภา  ศรีวนาภิรมย์  (ใหม่)

นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand ใหม่

หมายเลข 5
  นส.สุภา  ศรีวนาภิรมย์  (ใหม่)

นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand ใหม่

หมายเลข 5
  นส.สุภา  ศรีวนาภิรมย์  (ใหม่)


นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand ใหม่

หมายเลข 5
  นส.สุภา  ศรีวนาภิรมย์  (ใหม่)

หมายเลข 6 
 นส.สาวิตรี  แสงเมือง  (จิ๊ฟเฟย)
หมายเลข 6
ชื่อ  นส.สาวิตรี  แสงเมือง  (จิ๊ฟเฟย)
  Ms. Sawitree  Sangmuang
เกิด  10   ตุลาคม  2530
อายุ  22 ปี
ภูมิลำเนา  นครราชสีมา
ส่วนสูง  169 ซม.
น้ำหนัก  50 กก.
การศึกษา  จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ความสามารถพิเศษ ลาวกระทบไม้,  พิธีกร  
การเข้าประกวดในครั้งนี้เพราะจิ๊ฟเฟยอยากเป็นนางสาวไทยค่ะ และอยากจะสานต่อเจตนารมณ์การเป็นทูตวัฒนธรรมของ                            จ.นครราชสีมา ประสบการณ์ในครั้งนี้โดยเฉพาะการได้เข้ารอบ 18 คน ดีใจและภูมิใจมากค่ะ หลังจากนี้จิ๊ฟเฟยจะต้องฝึกในเรื่องของสมาธิค่ะ เพื่อให้มีสติในการตอบคำถามในรอบต่อๆ ไป  ส่วนแนวคิด งามอย่างยั่งยืน จิ๊ฟเฟยคิดว่า เป็นความงามที่มาจากจิตใจ การกระทำ อย่างการกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เป็นความงามที่ยั่งยืนในความคิดของจิ๊ฟเฟยค่ะหมายเลข 6 
 นส.สาวิตรี  แสงเมือง  (จิ๊ฟเฟย)หมายเลข 6 
 นส.สาวิตรี  แสงเมือง  (จิ๊ฟเฟย)


นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand จิ๊ฟเฟย

หมายเลข 6 
 นส.สาวิตรี  แสงเมือง  (จิ๊ฟเฟย)


นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand จิ๊ฟเฟย
หมายเลข 6 
 นส.สาวิตรี  แสงเมือง  (จิ๊ฟเฟย)
นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand จิ๊ฟเฟย

หมายเลข 6 
 นส.สาวิตรี  แสงเมือง  (จิ๊ฟเฟย)
หมายเลข 7
  นส.พัทธ์ธีรา  เกษรสุรวงศ์   (เธียร)
หมายเลข 7
ชื่อ  นส.พัทธ์ธีรา  เกษรสุรวงศ์   (เธียร)
  Ms. Patteera  Kasornsuriwong
เกิด  20  มีนาคม  2532
อายุ  21 ปี
ภูมิลำเนา  อุทัยธานี
ส่วนสูง  168 ซม.
น้ำหนัก  54 กก.
การศึกษา  กำลังศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรีไทย, การแสดง  
เธียรมีความฝันว่าอยากเป็นนางสาวไทยค่ะ รวมทั้งอยากได้ประสบการณ์ใหม่ที่หาไม่ได้จากที่ไหน จนกระทั่งได้เข้ารอบ 18 คน ดีใจมากค่ะ เพราะไม่คิดว่าจะสามารถเข้ามาถึงรอบนี้ได้ ส่วนแนวคิดของการประกวดในปีนี้ เธียรมองว่างามอย่างยั่งยืน คือ ความงามถ้าเปรียบกับผู้หญิง ทุกคนมีความงามเหมือนกัน แต่งามอย่างยั่งยืน คือการที่เราต้องคิดดี ทำดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักให้ไม่เอาเปรียบผู้อื่น เมื่อเราคิดดี          ผลจะออกมาที่การกระทำในทางที่ดี เมื่อเรามีความสุข คนรอบข้างก็จะมีความสุขตาม

หมายเลข 7
  นส.พัทธ์ธีรา  เกษรสุรวงศ์   (เธียร)
หมายเลข 7
  นส.พัทธ์ธีรา  เกษรสุรวงศ์   (เธียร)


นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand เธียร

หมายเลข 7
  นส.พัทธ์ธีรา  เกษรสุรวงศ์   (เธียร)

นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand เธียร


หมายเลข 7
  นส.พัทธ์ธีรา  เกษรสุรวงศ์   (เธียร)
หมายเลข 8
นส.พรพิชชา  คงกระพันธ์    (นุ่น)หมายเลข 8
ชื่อ  นส.พรพิชชา  คงกระพันธ์    (นุ่น)
  Ms. Phornphicha  Kongkaphan
เกิด  17  ตุลาคม  2530
อายุ  22 ปี
ภูมิลำเนา  สมุทรปราการ
ส่วนสูง  175 ซม.
น้ำหนัก  52 กก.
การศึกษา  จบปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ความสามารถพิเศษ เดินแบบ,  เต้นแอโรบิค,  ทำอาหาร  
นุ่นอยากเข้าร่วมทำกิจกรรมในการประกวดนางสาวไทย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกบุคลิกภาพ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่หาไม่ได้จากที่ไหนๆ            จึงอยากที่จะเข้ามาให้ถึงรอบ 18 คน พอได้เข้ามาดีใจมากค่ะ และจะทำให้ดีที่สุด และจะพยายามให้เข้าไปถึงรอบสุดท้ายให้ได้ แนวคิด งามอย่างยั่งยืน นุ่นคิดว่าจะต้องงามทั้งกิริยา วาจา ใจ ไม่ใช่แค่งามเฉพาะเวลาประกวด แต่ต้องงดงามในทุกๆ เวลาค่ะ
หมายเลข 8
นส.พรพิชชา  คงกระพันธ์    (นุ่น)หมายเลข 8
นส.พรพิชชา  คงกระพันธ์    (นุ่น)

นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand นุ่น

หมายเลข 8
นส.พรพิชชา  คงกระพันธ์    (นุ่น)


นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand นุ่น

หมายเลข 8
นส.พรพิชชา  คงกระพันธ์    (นุ่น)หมายเลข 9
  นส.พลอยไพลิน  เลิศสุนทรรัตน์    (กิ๊บ)หมายเลข 9
ชื่อ  นส.พลอยไพลิน  เลิศสุนทรรัตน์    (กิ๊บ)
  Ms. Ploypailin Lertsoontornrat
เกิด  5  สิงหาคม  2528
อายุ  25 ปี
ภูมิลำเนา  กรุงเทพมหานคร
ส่วนสูง  169 ซม.
น้ำหนัก  53 กก.
การศึกษา  กำลังศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความสามารถพิเศษ การแสดง, เต้น,  รำ  
กิ๊บสมัครประกวดในครั้งนี้ เพราะกิ๊บอยากใช้ความรู้ความสามารถที่กิ๊บมีทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ รวมทั้งอยากพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ บ้าง กิ๊บคิดว่าการที่คนเราจะมีความงามที่ยั่งยืนนั้น จะต้องงามจากข้างใน ไม่ใช่งามแต่เพียงภายนอกอย่างเดียว อย่างคุณปุ๋ย           ภรณ์ทิพย์ ที่งามทั้งภายในและภายนอก ที่ช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาสผ่านมูลนิธิของเธอ ดังนั้นกิ๊บจึงมองว่าคุณปุ๋ยเป็นผู้ที่งามอย่างยั่งยืนจริงๆ และผู้คนจะจดจำเธอตลอดไปในความดีที่เธอได้ทำ


หมายเลข 9
  นส.พลอยไพลิน  เลิศสุนทรรัตน์    (กิ๊บ)
หมายเลข 9
  นส.พลอยไพลิน  เลิศสุนทรรัตน์    (กิ๊บ)

นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand กิ๊บ

หมายเลข 9
  นส.พลอยไพลิน  เลิศสุนทรรัตน์    (กิ๊บ)

นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand กิ๊บ
หมายเลข 9
  นส.พลอยไพลิน  เลิศสุนทรรัตน์    (กิ๊บ)


หมายเลข 10 
  นส.วรรัตน์  นิยมเดช    (โอปอ)


หมายเลข 10
ชื่อ  นส.วรรัตน์  นิยมเดช    (โอปอ)
  Ms.Worarat  Niyomdej
เกิด  21  ธันวาคม  2530
อายุ  22 ปี
ภูมิลำเนา  กรุงเทพมหานคร
ส่วนสูง  171 ซม.
น้ำหนัก  55 กก.
การศึกษา  จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ความสามารถพิเศษ พิธีกร,  ประชาสัมพันธ์, ตีขิม  
โอปอเพิ่งเรียนจบค่ะ จึงอยากหาประสบการณ์ใหม่ค่ะ และเวทีนี้ยังเป็นเวทีที่มีเกียรติ โอปอจึงอยากมีโอกาสได้มาสัมผัสเวทีที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ค่ะ  ความคาดหวังสำหรับโอปอ จะพยายามเข้าไปให้ถึงรอบ 3 คนค่ะ แต่ไม่ว่าจะได้ตำแหน่ง หรือ ไม่ได้ ก็ถือว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วค่ะ โอปอคิดว่าคนเราถ้าคิดในสิ่งที่ดีๆ มองโลกในแง่ดี และทำด้วยความจริงใจ สิ่งเหล่านี้จะเป็นความงามที่ยั่งยืน ที่จะติดตัวบุคคลนั้นๆ ตลอดไปค่ะ

หมายเลข 10 
  นส.วรรัตน์  นิยมเดช    (โอปอ)

หมายเลข 10 
  นส.วรรัตน์  นิยมเดช    (โอปอ)นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand โอปอ

หมายเลข 10 
  นส.วรรัตน์  นิยมเดช    (โอปอ)


นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand โอปอ


หมายเลข 10 
  นส.วรรัตน์  นิยมเดช    (โอปอ)

หมายเลข 11
  นส.วรกมล  เทียมบุญประเสริฐ    (ขวัญ)
หมายเลข 11
ชื่อ  นส.วรกมล  เทียมบุญประเสริฐ    (ขวัญ)
  Ms.Worakamol  Tiambonprasert
เกิด  26  มีนาคม  2533
อายุ  20 ปี
ภูมิลำเนา  กรุงเทพมหานคร
ส่วนสูง  172 ซม.
น้ำหนัก  55 กก.
การศึกษา  กำลังศึกษาปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสามารถพิเศษ ดนตรีไทย,  นำสันทนาการ, ร้องเพลงไทยสากล  
ขวัญอยากเป็นตัวแทนสาวไทยยุคใหม่ ที่รักและใส่ใจความเป็นไทย ขวัญจึงตัดสินใจสมัครเข้าประกวดนางสาวไทยในปีนี้ค่ะ ซ่งไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถเข้ามาสู่รอบ 18 คนได้  หลังจากนี้ขวัญจะสู้และพยายามทำเต็มที่ เพราะขวัญจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่หาไม่ได้จากที่ไหน  ส่วนงามอย่างยั่งยืนในความคิดของขวัญ คือการที่เราคิดบวก คิดดี ทำดี ต่อตัวเราเอง คนรอบข้าง ทำให้เกิดความสุข ไม่ว่าจะต่อตัวเราเอง หรือ คนรอบข้างอีกเช่นกัน ความสุขนี้จะเป็นสิ่งที่ยั่งยืน

หมายเลข 11
  นส.วรกมล  เทียมบุญประเสริฐ    (ขวัญ)
หมายเลข 11
  นส.วรกมล  เทียมบุญประเสริฐ    (ขวัญ)


ขวัญ นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand


หมายเลข 11
  นส.วรกมล  เทียมบุญประเสริฐ    (ขวัญ)


ขวัญ นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand
หมายเลข 11
  นส.วรกมล  เทียมบุญประเสริฐ    (ขวัญ)

หมายเลข 12
 นส.สิริมา  อรชร    (อุ๋ม)หมายเลข 12
ชื่อ  นส.สิริมา  อรชร    (อุ๋ม)
  Ms. Sirima  Orachorn
เกิด  11  กันยายน  2530
อายุ  23 ปี
ภูมิลำเนา  ชลบุรี
ส่วนสูง  168 ซม.
น้ำหนัก  54 กก.
การศึกษา  กำลังศึกษาปริญญาตรี คณะ  Inteior  Design  ที่ Raffle College Singapore 
ความสามารถพิเศษ รำไทย  
เป็นความตั้งใจของตัวเองค่ะ และคุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที่ ที่อยากให้อุ๋มสมัครประกวดนางสาวไทย พอได้เข้ามาสู่รอบ 18 คน ความคาดหวังของอุ๋มในนี้  50: 50 แต่อุ๋มจะตั้งใจ และตั้งสติ พร้อมกับทำหน้าที่ของตัวเองตลอดระยะการเก็บตัวให้ดีที่สุด ส่วนแนวคิดในการประกวดปีนี้ อุ๋มคิดว่างามอย่างยั่งยืน เปรียบเสมือนสิ่งที่งามอย่างแท้จริงตลอดไป ซึ่งมี จิตใจ ความคิด และมารยาท ทั้ง 3 สิ่งนี้จะทำให้ผู้หญิงงามอย่างแท้จริงยั่งยืน ถ้าจิตใจดี การกระทำ คามคิด จะดีตามเช่นกัน ส่งผลให้งามทั้งภายในและภายนอก

 หมายเลข 12
 นส.สิริมา  อรชร    (อุ๋ม)
หมายเลข 12
 นส.สิริมา  อรชร    (อุ๋ม)อุ๋ม นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand

หมายเลข 12
 นส.สิริมา  อรชร    (อุ๋ม)


อุ๋ม นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand

หมายเลข 12
 นส.สิริมา  อรชร    (อุ๋ม)


หมายเลข 13 
  นส.ปิยธิดา  แสงบ้านยาง    (ปุ๋ย)
หมายเลข 13
ชื่อ  นส.ปิยธิดา  แสงบ้านยาง    (ปุ๋ย)
  Ms. Piyathida  Saengbanyang
เกิด  15 กันยายน  2531
อายุ  22 ปี
ภูมิลำเนา  สุราษฎร์ธานี
ส่วนสูง  165 ซม.
น้ำหนัก  50 กก.
การศึกษา  กำลังศึกษาปริญญาตรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ความสามารถพิเศษ มวยไทย, เทควันโด, ตีขิม  
ปุ๋ยอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในช่วงชีวิตของการเรียนมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตในวัยทำงาน และที่บ้านก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะ ยิ่งได้เข้ารอบ 18 คน ดีใจมากค่ะ และรู้สึกว่าเพียงเท่านี้ก็เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลมากแล้วค่ะ  ความงามที่ยังยืนในคามคิดของปุ๋ย ปุ๋ยมีสุภาษิตบทหนึ่งที่ปุ๋ยเชื่อและยึดถือ คือ สิ่งที่ต้องทำ คือ ความดี สิ่งที่ต้องมี คือ คุณธรรม สิ่งที่ต้องจำ คือ ผู้มีพระคุณ และยังต้องรวยด้วยความรู้  4 อย่างนี้ที่จะทำให้ผู้หญิงมีความงามที่ยั่งยืน ก็เหมือนกับเวทีประกวดนางสาวไทย ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานค่ะ

หมายเลข 13 
  นส.ปิยธิดา  แสงบ้านยาง    (ปุ๋ย)
หมายเลข 13 
  นส.ปิยธิดา  แสงบ้านยาง    (ปุ๋ย)นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand ปุ๋ย

หมายเลข 13 
  นส.ปิยธิดา  แสงบ้านยาง    (ปุ๋ย)

นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand ปุ๋ย

หมายเลข 13 
  นส.ปิยธิดา  แสงบ้านยาง    (ปุ๋ย)


นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand ปุ๋ย

หมายเลข 13 
  นส.ปิยธิดา  แสงบ้านยาง    (ปุ๋ย)


หมายเลข 14
 นส.ทิพย์สุดา  อินทร์พรหม    (โจ๊ก)
หมายเลข 14
ชื่อ  นส.ทิพย์สุดา  อินทร์พรหม    (โจ๊ก)
  Ms. Tipsuda  In-Prom
เกิด  22  ตุลาคม  2528
อายุ  24 ปี
ภูมิลำเนา  กรุงเทพมหานคร
ส่วนสูง  172 ซม.
น้ำหนัก  50 กก.
การศึกษา  จบปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความสามารถพิเศษ นาฏศิลป์ไทย, การแสดง, เต้นรำ  
คุณแม่เป็นแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้โจ๊กสมัครประกวดนางสาวไทย ในขณะที่เพื่อนๆ ก็ให้การสนับสนุน จนได้เข้ารอบ 18 คน รู้สึกยินดีมากค่ะ และก็ภูมิใจมากด้วยเช่นกัน ซึ่งหลังจากนี้โจ๊กจะตั้งใจทำทุกกิจกรรม และพักผ่อนให้มากที่สุด ส่วนแนวคิดการประกวดในปีนี้ โจ๊กมองว่าความงามที่สะท้อนจากความคิดดี ประพฤติดี และมีคุณค่าต่อสังคม จะเป็นสิ่งที่สะท้อนความงามจากภายในสู่ภายนอก รวมถึงทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตค่ะหมายเลข 14
 นส.ทิพย์สุดา  อินทร์พรหม    (โจ๊ก)
หมายเลข 14
 นส.ทิพย์สุดา  อินทร์พรหม    (โจ๊ก)

นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand โจ๊ก

หมายเลข 14
 นส.ทิพย์สุดา  อินทร์พรหม    (โจ๊ก)
นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand โจ๊ก

หมายเลข 14
 นส.ทิพย์สุดา  อินทร์พรหม    (โจ๊ก)หมายเลข 15 
  นส.ซาร่าห์  สายสกุลเศรษฐ์    (ซาร่าห์)
หมายเลข 15
ชื่อ  นส.ซาร่าห์  สายสกุลเศรษฐ์    (ซาร่าห์)
  Ms.Sarah Saisakulset
เกิด  28  มกราคม  2535
อายุ  18 ปี
ภูมิลำเนา  พิจิตร
ส่วนสูง  167 ซม.
น้ำหนัก  54 กก.
การศึกษา  กำลังศึกษาปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความสามารถพิเศษ รำไทย  
เวทีนางสาวไทยเป็นเวทีการประกวดที่มีประวัติยาวนาน และยังเป็นเวทีที่คัดคุณภาพของผู้หญิงที่จะมาเป็นนางสาวไทย และซาร่าห์อยากที่จะมาหาประสบการณ์ที่มีค่าจากเวทีแห่งนี้ รวมทั้งอยากจะรู้ว่าตัวเรานั้นมีความสามารถมากพอที่จะทำสิ่งดีๆ เป็นประโยชน์ให้กับสังคมได้หรือไม่ และซาร่าห์เชื่อว่าความงามที่อยู่ในตัวเรา ก็คือจิตใจที่คิดดี เมื่อคิดดีก็จะส่งผลมาที่การกระทำ แสดงออกผ่านกิริยามารยาท ใครพบใครเห็นก็เกิดความประทับใจ สิ่งเหล่านี้ที่จะติดตัวอยู่กับเราตลอดไป นี่ค่ะคือความงามอย่างยั่งยืน

หมายเลข 15 
  นส.ซาร่าห์  สายสกุลเศรษฐ์    (ซาร่าห์)หมายเลข 15 
  นส.ซาร่าห์  สายสกุลเศรษฐ์    (ซาร่าห์)

นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand ซาร่าห์


หมายเลข 15 
  นส.ซาร่าห์  สายสกุลเศรษฐ์    (ซาร่าห์)


นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand ซาร่าห์


หมายเลข 15 
  นส.ซาร่าห์  สายสกุลเศรษฐ์    (ซาร่าห์)

หมายเลข 16
  นส.พิมพ์รติ  สิริกรัณย์    (แป้ง)
หมายเลข 16
ชื่อ  นส.พิมพ์รติ  สิริกรัณย์    (แป้ง)
  Ms.Pimrati  Sirikaran
เกิด  6  มกราคม  2530
อายุ  23 ปี
ภูมิลำเนา  สงขลา
ส่วนสูง  166 ซม.
น้ำหนัก  48 กก.
การศึกษา  จบปริญญาตรีจากคณะ Corporate Communications มหาวิทยาลัย
Northern Illinois  สหรัฐอเมริกา
ความสามารถพิเศษ เชียร์ลีดเดอร์,  ยิงปืน  
แป้งอยากมีโอกาสได้เป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวค่ะ และอยากเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้หญิงไทย และฝันอยากจะตั้งมูลนิธิหลายๆ มูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือคนที่กำลังรอคอยโอกาส ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความคาดหวังของแป้ง ที่ทำให้แป้งสมัครประกวดนางสาวไทยในครั้งนี้ ส่วนแนวคิด งามอย่างยั่งยืน คือความงามที่มีคุณภาพ ที่เราสามารถปฏิบัติได้ทุกๆ วันค่ะ
หมายเลข 16
  นส.พิมพ์รติ  สิริกรัณย์    (แป้ง)

หมายเลข 16
  นส.พิมพ์รติ  สิริกรัณย์    (แป้ง)


นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand แป้ง

หมายเลข 16
  นส.พิมพ์รติ  สิริกรัณย์    (แป้ง)

นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand แป้ง
หมายเลข 16
  นส.พิมพ์รติ  สิริกรัณย์    (แป้ง)
หมายเลข 17
 นส.กฤชภร  หอมบุญญาศักดิ์    (กิ๊ฟ)หมายเลข 17
ชื่อ  นส.กฤชภร  หอมบุญญาศักดิ์    (กิ๊ฟ)
  Ms.Kritchaporn  Homboonyasak
เกิด  8  มิถุนายน  2533
อายุ  20 ปี
ภูมิลำเนา  เชียงใหม่
ส่วนสูง  172 ซม.
น้ำหนัก  54 กก.
การศึกษา  กำลังศึกษาปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสามารถพิเศษ จินตลีลา, รำไทยประยุกต์, การแสดง  
กิ๊ฟอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนค่ะ พอรู้ว่าได้เข้ารอบ 18 คน ตื่นเต้นและดีใจ คิดว่าเราจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ด้วย ซึ่งกิ๊ฟก็คาดหวังไว้เหมือนกันค่ะว่า อยากมีโอกาสได้รับเลือกให้เป็นนางสาวไทย ถึงแม้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เพราะกิ๊ฟคิดกว่ากิ๊ฟทำดีที่สุด ส่วนแนวคิดของการประกวดในปีนี้ กิ๊ฟคิดว่า งามอย่างยั่งยืน คือ ความงามที่อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม เพราะการดำเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม นอกจากชีวิตจะมีความสุข ยังทำให้จิตใจของเราแจ่มใส และเมื่อเรามีจิตที่แจ่มใส สดชื่น ความงามก็จะเผยอกมาจากภายในค่ะ
หมายเลข 17
 นส.กฤชภร  หอมบุญญาศักดิ์    (กิ๊ฟ)

หมายเลข 17
 นส.กฤชภร  หอมบุญญาศักดิ์    (กิ๊ฟ)นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand กิ๊ฟ

หมายเลข 17
 นส.กฤชภร  หอมบุญญาศักดิ์    (กิ๊ฟ)

นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand กิ๊ฟ


หมายเลข 17
 นส.กฤชภร  หอมบุญญาศักดิ์    (กิ๊ฟ)


หมายเลข 18
 นส.วรัญญา เพรชหมื่นไว    (ถุงแป้ง)หมายเลข 18
ชื่อ  นส.วรัญญา เพรชหมื่นไว    (ถุงแป้ง)
  Ms.Waranya  Phetchmuenwai
เกิด  7  พฤษภาคม  2530
อายุ  23 ปี
ภูมิลำเนา  อุดรธานี
ส่วนสูง  168 ซม.
น้ำหนัก  52 กก.
การศึกษา  จบการศึกษาปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
ความสามารถพิเศษ รำไทย , ร้องเพลง , เต้นแจ๊ส
การมาสมัครประกวดในครั้งนี้ ถุงแป้งอยากสืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยการเป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวค่ะ รวมทั้งอยากมีส่วนช่วยเหลือสังคม  พอรู้ว่าตัวเองได้เข้ารอบ 18 คน ตื่นเต้นและดีใจ พอมาจึงจุดนี้ถุงแป้งหวังค่ะว่า อยากมีโอกาสได้เข้ารอบ 3 คนสุดท้ายในการประกวดนางสาวไทย และถุงแป้งตีโจทย์แนวคิดงามอย่างยั่งยืนในครั้งนี้ คือ มิตรภาพ ที่เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์กับคนทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าถุงแป้งเป็นมิตรกับทุกๆ คน ซึ่งเป็นความงามที่มาจากภายใน ส่วนความงามจากภายนอก ก็คือ ความดี ที่สามารถอยู่อย่างยั่งยืน ไม่ว่าอายุจะมาเพียงใดก็ตาม
หมายเลข 18
 นส.วรัญญา เพรชหมื่นไว    (ถุงแป้ง)

หมายเลข 18
 นส.วรัญญา เพรชหมื่นไว    (ถุงแป้ง)

นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand ถุงแป้ง

หมายเลข 18
 นส.วรัญญา เพรชหมื่นไว    (ถุงแป้ง)

นางสาวไทย ปี 2553 ผู้หญิง ผู้เข้าประกวด miss thailand ถุงแป้ง
หมายเลข 18
 นส.วรัญญา เพรชหมื่นไว    (ถุงแป้ง)

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยทั้ง 18 คน        บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว              เผยโฉม 18 สาวงามที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ของการประกวด นางสาวไทย ประจำปี 2553 ภายใต้คอนเซ็ปต์                งามอย่างยั่งยืน เพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โดยรอบตัดสินกำหนดจัดขึ้น  ในค่ำคืนวันที่ 21 ตุลาคมศกนี้ ณ โรงละครอักษรา  คิง เพาเวอร์  คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ และถ่ายทอดทางโมเดิร์นไนน์ทีวี  ตั้งแต่เวลา 22.20 น. ของคืนเดียวกัน   


      นายเขมทัตต์ พลเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการตลาด บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  ในฐานะผู้ดูแลโครงการประกวดนางสาวไทยประจำปี 2553 เผยว่า การประกวดนางสาวไทย  ประจำปี 2553  ในปีนี้ ได้รับความสนใจจากสาวงามร่วม 300 คนจากทั่วประเทศ  ที่เพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติ คุณสมบัติเด่น ซึ่งปีนี้คึกคักเป็นพิเศษเพราะได้รับความสนใจจากสาวงามหลากหลายอาชีพ อาทิ ทันตแพทย์ พยาบาล นักกีฬา  อาจารย์ นักศึกษา   และนักเรียนนอก  ซึ่งปีนี้การคัดสรรสาวงามที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นนางสาวไทย ปี 2553 อยู่ภายใต้แนวคิด             งามอย่างยั่งยืน  เน้นความสวย ความฉลาด จิตใจดี  ที่แม้กาลเวลาจะผ่านล่วงเลย แต่ความดีในจิตใจ และแนวคิดชีวิตที่พอเพียง จะจรรโลงความงามให้จีรังอย่างยั่งยืน  โดยปีนี้มีผู้เข้าประกวดมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยและสถาบันที่มีชื่อ


ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยทั้ง 18 คน       ผู้ชมยังสามารถเกาะติดความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดของเหล่าสาวงามทั้ง 18 คน ผ่านรายการเรียลลิตี้ เริ่มวันที่               11 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป หลังรายการเช้าดูวู้ดดี้ ออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ จำนวน 10 ตอน                              ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี และยังสามารถติดตามอีไดอารี่ (e-diary) ของสาวงามทั้ง 18 คน ที่จะเขียนบันทึกอัพเดททุกวันในบล็อก ส่วนตัวของแต่ละคน บนเว็บไซต์ www.mcot.net/missthailand และเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการโหวตนางงามในดวงใจ กับตำแหน่งขวัญใจประชาชน ผ่านทาง SMS โดยพิมพ์รหัสผู้เข้าประกวด                นางสาวไทย ปี 2553  M1 M18   แล้วส่ง ไปที่หมายเลข 4221229 (ครั้งละ 3 บาท) หรือฟังเสียงใสๆ ของผู้เข้าประกวดทั้ง 18 คน และยังให้คุณฝากเสียงถึงผู้เข้าประกวดได้ที่ Miss Thailand Voice Diary โดยโทรเข้ามาที่หมายเลข *492599 (นาทีละ 5 บาท)  และอีกหนึ่งช่องทางบริการใหม่ล่าสุด กับ Miss Thailand Application ที่ให้อัพเดทข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของผู้เข้าประกวดทั้ง 18 คน  ผ่าน iPhone
       นอกจากนี้ อสมท ยังสร้างความน่าสนใจให้กับวงการประกวดนางงามเป็นครั้งแรก นอกจากจะถ่ายทอดการประกวดรอบตัดสินผ่านโมเดิร์นไนน์ทีวี  ยังจะแพร่ภาพออกอากาศด้วยเทคโนโลยีภาพ High Definition หรือ HD  ที่ปีนี้ผู้ชมจะได้เห็นผู้เข้าประกวดทั้ง 18 คนสุดท้ายของการประกวดนางสาวไทย ปี 2553  อย่างคมชัด ผ่านช่องทรู วิชั่น HD (D113)  และอีก 2 ช่องทรูอินไซด์ (D61) ช่องทรูเรียลลิตี้ (D60) ทางทรู วิชั่นส์ และที่พิเศษยังจะถ่ายทอดผ่านทางอาเซียนทีวี พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการก้าวสู่ความเป็นอินเตอร์ฯ ซึ่งอาเซียนทีวีออกอากาศทางไทยคม 5 สามารถรับชมได้ 120 ประเทศทั่วโลก     หลังจากนี้สาวงามทั้ง 18 คน จะได้ร่วมกิจกรรมเก็บตัวกับทางกองประกวด ที่ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีในโอกาสฉลองที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยครบรอบ 100 ปี สาวงามทั้ง 18 คนจะได้ร่วมเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  เดินทางไปจังหวัด นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 11-14  ตุลาคมศกนี้  เพื่อเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานสำคัญ อาทิ พระราชวังสนามจันทร์ และ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

     ปีนี้สาวงามทั้ง 18 คนยังจะได้ร่วมทำกิจกรรมเวิร์คชอป ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกาย มารยาทไทย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่เวทีการประกวดนางสาวไทย รวมถึงได้มีโอกาสเรียนรู้ความงามด้านจิตใจกับแม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน  และนับเป็นครั้งแรกที่สาวงามทั้ง 18 คนจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำคลองเปรม เพื่อสืบสาน                 พระดำริในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี ให้กับสังคมไทย              ซึ่งถือเป็นความแตกต่างจากเวทีการประกวดสาวงามอื่นๆ

      มาร่วมลุ้นกันในค่ำคืนวันที่ 21 ตุลาคมศกนี้ ว่า 1 ในสาวงาม 18 คนใด ที่จะพิชิตตำแหน่งนางสาวไทย ปี 2553 พร้อมครอบครองมงกุฎเพชรอันทรงเกียรติ สายสะพาย เงินสด 1 ล้านบาท รถยนต์ และเครื่องเพชรมูลค่า             350,000 บาท  รวมมูลค่าของรางวัลที่นางสาวไทยได้รับทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านบาท ณ โรงละครอักษรา  คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ   หรือชมการถ่ายทอดทางโมเดิร์นไนน์ทีวี  เวลา 22.20 น. เป็นต้นไป   ของคืนเดียวกัน  


<A title="นางสาวไทย – นางสาวไทยปี 2550 ได้แก่ หมายเลข 1 นางสาว อังคณา ตรีรัตนาทิพย์(อ้อ) อายุ ๒๒ ปี นิสิต จุฬาลงกรณ์” href=”http://video.mthai.com/player.php?id=2M1193525232M0″><IMG alt="นางสาวไทยปี 2550 ได้แก่ หมายเลข 1 นางสาว อังคณา ตรีรัตนาทิพย์(อ้อ) อายุ ๒๒ ปี นิสิต จุฬาลงกรณ์” src=”http://video.mthai.com/thumbnail/1193525232.jpg”>
<A title="นางสาวไทย – นางสาวไทยปี 2550 ได้แก่ หมายเลข 1 นางสาว อังคณา ตรีรัตนาทิพย์(อ้อ) อายุ ๒๒ ปี นิสิต จุฬาลงกรณ์” href=”http://video.mthai.com/player.php?id=2M1193525232M0″>นางสาวไทยปี 2550 ได้แก่ หมายเลข 1 นางสาว อังคณา ตรีรัตนาทิพย์(อ้อ) อายุ ๒๒ ปี นิสิต จุฬาลงกรณ์
ขออนุญาตใช้เนื้อหา