ร่วมสนุกชิง ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ฮ่องกง 2 ที่นั่ง กับ BEAUTILICIOUS

Home / Women Society / ร่วมสนุกชิง ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ฮ่องกง 2 ที่นั่ง กับ BEAUTILICIOUS

รับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ฮ่องกง 2 ที่นั่ง กับBEAUTILICIOUS

BEAUTILICIOUS means trendy, charming, confident, and sophisticated.

รูปของใครได้รับการกด Like มากที่สุดจะได้บินไปฮ่องกงฟรี

(ไปโหวต like ได้ที่ photo by others นะคะ)

“BEAUTILICIOUS” means trendy, charming

รางวัลที่ 1 รับตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-ฮ่องกง 2 ที่นั่งพร้อมเครื่องสำอาง Beautilicious มูลค่า 5,000 บาท

รางวัลที่ 2 รับเครื่องสำอาง Beautilicious มูลค่า 3,000 บาท

รางวัลที่ 3 รับเครื่องสำอาง Beautilicious มูลค่า 1,500 บาท

ปิดโหวตวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน 2553 เวลา 00.59 น. และประกาศผลวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น.

หมายเหตุ ผู้แข่งขันและผู้มีสิทธิ์โหวตจะต้องเป็น fanpage ของ Beautilicious ด้วยการกด Like กับ Beautilicious ก่อนนะคะทางเราจึงจะนับคะแนนให้

กติกาและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม

1. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปี และภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

2. ผู้ที่ส่งรูปเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นสมาชิก Facebook และมี Account เป็นของตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้ Account อื่นที่ไม่ใช่ของตนเข้ามาร่วมกิจกรรมโดยเด็ดขาด

3. ผู้ประกวดสามารถส่งได้เพียง 1 ภาพ โดยต้องเป็นภาพของผู้ส่งเท่านั้น (รูปที่อัพโหลดจะไปอยู่ที่ photo นะคะ)

4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และห้ามมิให้จำหน่ายหรือโอนสิทธิ์ของรางวัลให้ผู้อื่นใน 6 เดือนแรกที่ได้รับของรางวัล

6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่า ของรางวัลที่ได้รับตามที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่มีการเรียกเก็บภาษีอื่นเพิ่มเติม ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็น ผู้จ่ายค่าภาษีทั้งหมด สำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับของรางวัลนั้น และผู้โชคดีจะต้องเดินทางด้วยตนเองมารับรางวัลพร้อมบัตรประชาชนและสำเนา ทะเบียนบ้านตัวจริงเท่านั้น ที่บริษัท M.C. Dolly Co,. Ltd. 22 Sukhumvit 63 (Ekamai), Klongtonnua, Wattana, Bangkok, Thailand, 10110 (ทางบริษัทจะรอการติดต่อกลับจากผู้ชนะภายใน 7 วันหลังจากวันประกาศผลหากยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจะถือว่าสละสิทธิ์

7. หากมีการพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้ได้รับรางวัลได้ทำการทุจริตในการโหวต ทางบริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

8. Beautilicious ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาตัดสินโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยเราจะยึดหลักความเหมาะสมและความยุติธรรมกับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม กติกาอย่างถูกต้องเป็นหลัก


** ตั๋วเครื่องบินนี้ไม่รวมที่พักอาศัยและไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันเทศกาล
15 คนแรกที่ส่งรูปเข้ามาจะได้ gift จาก beautilicious ด้วยนะคะ

“BEAUTILICIOUS” means trendy, charming, confident, and sophisticated.

ติดตามรายละเอียด และ ร่วมกิจกรรมได้ที่นี่

http://www.facebook.com/Beautiliciousthailand

ขออนุญาตใช้เนื้อหา