เปิดซิง ว่าที่เชียร์ลีดเดอร์ งานบอลธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 67

Home / Women Society / เปิดซิง ว่าที่เชียร์ลีดเดอร์ งานบอลธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 67เปิดซิง ว่าที่เชียร์ลีดเดอร์(ผู้นำเชียร์)
ประจำงานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 67


 
    ม.ธรรมศาสตร์


เชียร์ลีดเดอร์ งานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 67 Cheer leader  นิสิต นักศึกษา


    ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานคัดเลือกเชียร์ลีดเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 67  ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  ฝ่ายหญิง : จากซ้ายไปขวา
1. ส้มโอ สุวรี มณีรัตน์  สังคมสงเคราะห์  ปี 4
2. จ๋า ณิชนันทน์ สาริบุตรจ๋า รัฐศาสตร์ ปี 4
3. โบ กมลชนก สุทธิโก  สังคมวิทยาฯ  ปี 4  (หัวหน้าลีด ปี 67 และอดีตลีด ปี 65)
4. พลอย วาสนา สิริภาณุพงศ์ ศิลปศาสตร์  ปี 4
5. ข้าวโอ๊ต ภัทราณี จารุวรรณสถิต ศิลปศาสตร์  ปี 4
6. ออม ณัฐพร จิรชีพพัฒนา สังคมสงเคราะห์  ปี 3
7. บอนน์ สุมิตา จันทโร  วารสารฯ(อินเตอร์) ปี 3

    ฝ่ายชาย : จากซ้ายไปขวา
8. มิ้ง ธนกฤต กิตติ์ธนาเดชากร นิติ   ปี 2
9. เอิ๊ก อัครพล เอกอรรถพร สังคมวิทยาฯ  ปี 3
10. เบส ณภัทร์ เลาหพัชรินทร์ สังคมวิทยาฯ  ปี 3
11. ปิง วรพจน์ กิ่งแก้วก้านทอง         บัญชี  ปี 4
12. นัท ธนัท เทียรธัชไชย  สถาปัตฯ   ปี 1
13. ภพ ศกลภพ กิตติวราวุฒิ บัญชี   ปี 1     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เชียร์ลีดเดอร์ งานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 67 Cheer leader  นิสิต นักศึกษา


     จากจำนวนผู้สมัครคัดเลือกทั้งสิ้น ๙๔ คน มีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นว่าที่ผู้นำเชียร์จุฬาฯ รุ่นที่ ๖๗ จำนวน ๑๓ คน
ประกอบด้วย ฝ่ายหญิง ๗ คน และฝ่ายชาย ๖ คน ดังนี้


   ฝ่ายหญิง
นางสาวปุญชรัสมิ์ ฉัตรพิพัฒนผล (แพม) – คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี ๔
นางสาวพิมพ์นฏา เอียงนนท์ (หมิว) – คณะจิตวิทยา ปี ๒
นางสาวปภาวิี หิรัญวัฒน์ศิริ (แอ้ม) – คณะนิติศาสตร์ ปี ๒
นางสาวฐนุชดี เสรีวัฒโนภาส (บุ๊กกี้) – คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปี ๔
นางสาววรรณวรางค์ โปษกะบุตร (พิ้งค์) – คณะนิเทศศาสตร์ ปี ๑
นางสาวชนิศาก์ ไกรรัศมี (กิ๊ฟ) – คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี ๓
นางสาวอัญชลิน รักวาทิน (เอ๋ย) – คณะอักษรศาสตร์ ปี ๒

   ฝ่ายชาย
นายสุธี แจ่มสุวรรณ (เปรม) – คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี ๒
นายรุ่งรดิศ ด่านจิตร์ตรง (ปาร์ค) – คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปี ๑
นายณัฏฐ์พงษ์ สืบพงศ์เภา (ไอซ์) – คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี ๓
นายชนินทร์ ศรีสุมะ (น้ำมนต์) – คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปี ๔
นายสอนกิจจา บุญโปร่ง (เอิร์ท) – คณะวิทยาศาสตร์ ปี ๒
นายชัยวัฒน์ ไพสิฐพานิชตระกูล (แบงค์) – คณะนิติศาสตร์ ปี ๓

    ว่าที่ผู้นำเชียร์ฯ ทั้ง ๑๓ คน ต้องผ่านการฝึกซ้อมจากกลุ่มผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่นำเชียร์อย่างสมบูรณ์แบบ ในงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๖๗ ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ สนามศุภชลาศัย

     โปรดติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มว่าที่ผู้นำเชียร์จุฬาฯ รุ่นที่ ๖๗และกิจกรรมโครงการ “๓๐ ความดี ๓๐ ปี ลีดจุฬาฯ” ได้ที่ CU Cheerleader Facebook Fanpage (facebook.com/cucheerleaderfc)